Toenadering Iran en Amerika

Toenadering Iran en Amerika

In Geneve zijn opnieuw onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran. Nu is er een nieuwe, en gematigder president, Rouhani en lijkt er meer wil te zijn om er uit te komen. Peyman Jafari, politicoloog aan de UvA over hoe de besprekingen zijn verlopen.