Yannick Barbaud

Regisseur

Yannick Barbaud is regisseur.
Er zijn 13 films gevonden.

Blake & Mortimer: The Yellow Mark

1997 | Animatie, Misdaad, Sciencefiction, Mysterie, Familiefilm

Canada/Frankrijk 1997. Animatie van Stéphane Bernasconi en Yannick Barbaud.

De Britse kroonjuwelen worden gestolen door een mysterieuze misdadiger die een geel teken nalaat. Wat later wordt de befaamde Dr. Vernay gekidnapt. Ook nu weer is het gele teken het enige spoor. De minister van binnenlandse zaken doet beroep op Kapitein Blake om hem te helpen. Deze laatste betrekt er ook zijn vriend Prof. Mortimer bij. Er volgen nog ontvoeringen en Mortimer ontdekt dat elk slachtoffer betrokken was bij een rechtszaak in 1953 toen een boek van een zekere John Wade verboden werd. Niemand weet nog iets over de auteur. Tot Mortimer per toeval ontdekt wie de man is die achter het alias van John Wade schuilt. Een spannend avontuur dat vooral de oudere jeugd zal aanspreken daar het verhaal redelijk ingewikkeld is en er over termen gesproken wordt die de kleinsten niet duidelijk zullen zijn. Een van de populairste super-misdadigers uit de beroemde reeks stripverhalen van E.P. Jacobs. Het scenario werd geschreven door Eric Rondeaux. Oorspronkelijk uitgezonden in twee delen.

Blake & Mortimer: The Viking's Bequest

1997 | Animatie, Mysterie, Avonturenfilm, Misdaad, Fantasy, Familiefilm

Frankrijk/Canada 1997. Animatie van Stéphane Bernasconi en Yannick Barbaud.

Kapitein Francis Blake en Professor Philip Mortimer wonen op IJsland de voorstelling bij van een geometrische centrale die werkt op de kracht van een vulkaan. In het dorp koopt Mortimer een broche die bij nader onderzoek tienduizend jaar oud is. Terwijl hij van de schok bekomt wordt de enige brug opgeblazen die het centrum met het vasteland verbindt. Blake is ervan overtuigd dat een groepering die de centrale voor commerciële doeleinden wil uitbaten de conferentie wil saboteren. Terwijl Blake uitzoekt wie hierachter zit, ontdekt Mortimer per toeval het legendarische, betoverde schip van Koning Ragnar. Ondanks, of misschien dank zij, het feit dat deze aflevering niet gebaseerd is op een stripverhaal van Jacobs, werd het een van de betere uit de reeks daar men zich niet aan een plotlijn diende te houden. Een spannende sabotagezaak gekoppeld aan de legendes van IJsland. Het scenario werd geschreven door Russell Craig Richardson. Dolby Surround.

Blake & Mortimer: The Secret Of Easter Island

1997 | Animatie, Mysterie, Sciencefiction, Avonturenfilm, Misdaad, Familiefilm

Frankrijk/Canada 1997. Animatie van Stéphane Bernasconi en Yannick Barbaud.

Drie generaals werden vermoord. Volgens de aanwijzingen van een der slachtoffers zou Kolonel Olrik achter de moorden zitten. Kapitein Blake tracht de meestermisdadiger te strikken in zijn hol te Brussel, maar deze is hem te vlug af. Tijdens de achtervolging krijgt Blake van een gewonde Indiaan een helm, met de vraag hem terug te bezorgen aan Maurata op het Paaseiland. Blake ontdekt dat wie de helm opzet eensklaps de gedachten van anderen kan lezen. Hij roept de hulp in van zijn vriend Professor Mortimer. Het resultaat is natuurlijk een reisje naar Rapa Nui, het mysterieuze Paaseiland, maar weer is Olrik hen voor. Spannend verhaal waarin onze twee helden het moeten opnemen tegen buitenaardse wezens en daardoor het geheim van de beelden van Paaseiland kunnen ontrafelen. Het scenario van Véronique Herbaut zit goed in elkaar en blijft spannend tot het einde. Het is niet gebaseerd op een bestaand stripalbum van Jacobs. Dolby Surround.

Blake & Mortimer: The Infernal Machine

1997 | Animatie, Mysterie, Sciencefiction, Familiefilm

Frankrijk/Canada 1997. Animatie van Stéphane Bernasconi en Yannick Barbaud.

Prof. Mortimer is in Frankrijk om de erfenis in ontvangst te nemen van de onlangs overleden krankzinnige geleerde prof. Miloch. Het is een chronoscaaf en volgens de verklaring van Miloch zou het een tijdmachine zijn. Mortimer probeert ze uit en raakt verloren in de tijd. Blake gaat op zoek naar zijn vriend en met wat geluk kan hij hem terugbrengen, in gezelschap van Agnes de la Roche, een meisje uit de dertiende eeuw. Het trio stapt in de machine en komt terecht in de 32ste eeuw bij Lord Focas, wiens volk gebukt gaat onder de tirannie van de oppermachthebber. Een leuke spielerei die totaal de sfeer mist van de boeken van E.P. Jacobs. Het scenario van Marc Perrier heeft meer te maken met The Time Machine van H.G. Wells dan met Blake & Mortimer. Toch is deze aflevering best te bekijken. Dolby Surround.

Blake & Mortimer: The Ghost And The Necklace

1997 | Animatie, Mysterie, Avonturenfilm, Fantasy, Misdaad, Familiefilm

Canada/Frankrijk 1997. Animatie van Stéphane Bernasconi en Yannick Barbaud.

Het halssnoer van Marie-Antoinette werd na eeuwen teruggevonden door Sir William. Tot groot ongenoegen van de Fransen wil hij dit, na restauratie door Jean Durandon, schenken aan de Britse koningin. Bij de voorstelling van de herstelde ketting in Parijs verschijnt eensklaps het spook van Marie- Antoinette en wat later blijkt het kleinood verdwenen. Werk aan de winkel voor Blake en Mortimer die de voorstelling bijwoonden. Mortimer haalt er zijn nicht Margaret bij, een specialiste in paranormale zaken. Maar de nuchtere Blake gelooft niet in spoken. Een leuke tekenfilm geïnspireerd op de stripverhalen van E.P. Jacobs. Spijtig van de houterige animatie en het weinig geloofwaardige verhaaltje, maar de dialogen tussen Blake en Margaret zijn beslist de moeite waard. Het scenario werd geschreven door Véronique Herbaut. Dolby Surround.

Blake & Mortimer: The Francis Blake Affair

1997 | Animatie, Mysterie, Familiefilm

Canada/Frankrijk 1997. Animatie van Stéphane Bernasconi en Yannick Barbaud.

Kapitein Blake speurt naar een verrader binnen de Britse Geheime Dienst. Staatssecretaris Harold Smith herkent echter op een foto Blake zelf. Als zijn collegas hem willen arresteren vlucht hij. Men roept de hulp in van Prof. Mortimer. Hij kan niet geloven in Blakes schuld, maar de bewijslast is overweldigend. Blake op zijn beurt is ervan overtuigd dat aartvijand Olrik de hele zaak heeft geënsceneerd. Zwakke bewerking van het eerste Blake & Mortimer-stripverhaal dat verscheen na de dood van Jacobs. Het werd geschreven door Jean Van Hamme en Ted Benoit en voor de tekenfilm bewerkt door Marc Perrier. Dit was het laatste in boekvorm verschenen verhaal. Nadien werden nog enkele originele scenario's verfilmd. Dolby Surround.

Blake & Mortimer: The Druïd

1997 | Animatie, Mysterie, Fantasy, Avonturenfilm, Familiefilm

Frankrijk/Canada 1997. Animatie van Stéphane Bernasconi en Yannick Barbaud.

Op uitnodiging van Prof. Grossgrabenstein begeeft Prof. Mortimer zich naar Stonehenge voor de zonnewende. Ondertussen volgt Kapitein Blake een terrorist die erin geslaagd is de nieuwe sterrenwacht tijdens de inhuldiging op te blazen. De man ontsnapt op de trein naar Salisbury. Toeval wil dat hij in hetzelfde compartiment belandt als Mortimer. Aan het monument van Stonehenge kan Blake de man haast grijpen, maar eensklaps verdwijnt deze, samen met Grossgrabenstein, naar een andere dimensie. Blake en Mortimer volgen hem. Spannend avontuur dat, ondanks de houterige animatie, boeiend in beeld gebracht werd met een rijke fantasie waarin legende en mythe verweven worden in een verhaal van een machtsgreep (van Olrik uiteraard). Het originele scenario werd geschreven door Jean-Christophe Derrien. Dolby Surround.

Blake & Mortimer: The Atlantis Enigma

1997 | Animatie, Sciencefiction, Mysterie, Avonturenfilm, Familiefilm

Canada/Frankrijk 1997. Animatie van Stéphane Bernasconi en Yannick Barbaud.

Twee UFO's worden opgemerkt door de radars van de militaire basis NELLIS. Een ervan wordt neergeschoten. Philip Mortimer komt ter plaatse om de zaak te onderzoeken. Als hij de zwaar gewonde overlevende van de UFO bezoekt verdwijnt hij evenals het wezen. Francis Blake schiet nu in actie om zijn vriend te zoeken. In het lab vindt Blake een staaltje Orichalcum, een kostbare stof uit het legendarische Atlantis. Hij ontdekt dat zijn aartsvijand Orlik achter de zaak zit en tijdens een achtervolging valt Blake in een snelstromende rivier. Hij ontwaakt in wat Atlantis blijkt te zijn en hier vindt hij Mortimer terug. Sterk afwijkend van E.P. Jacobs' stripverhaal wordt hier een vereenvoudigd, maar kleurrijk SF-avontuur verteld met enkel knappe effecten, maar de fans van het duo zullen zich ongetwijfeld bedrogen voelen. Het scenario werd geschreven door Béatrice Marthouret en Yves Coulon. Dolby Surround.

Blake & Mortimer: The Alchemist's Will

1997 | Animatie, Mysterie, Misdaad, Fantasy, Familiefilm

Frankrijk/Canada 1997. Animatie van Stéphane Bernasconi en Yannick Barbaud.

Een mysterieuze brief van zijn zieke vriend Prof. Jiracek leidt Prof. Mortimer naar Praag waar hij van de dochter van de inmiddels overleden vorser een deel krijgt van het kostbare boek van alchemist Nicolas Flamel, met de geheimen van de Steen der Wijzen. Het boek bestaat uit drie delen die samengebracht moeten worden om te werken. Inmiddels heeft Sharkey, in opdracht van zijn baas Olrik, reeds een deel gestolen uit het museum van Clancy. Hij liet het merk na van het 'gele teken' en de Franse politie roept de hulp in van Kapitein Blake, daar deze een vroegere zaak van deze misdadiger reeds oploste. Ondertussen tracht Mortimer wijs te geraken uit de cryptische omschrijving van de bergplaats van deel drie. Een spannend verhaal rond de twee helden van tekenaar Jacobs, geheel gebracht in zijn stijl, maar naar een origineel scenario van Eric Rondeaux. Hiermee wordt duidelijk dat de makers beter geopteerd hadden voor nieuwe verhalen i.p.v. de bestaande strips te verknoeien. Vermakelijk en spannend zonder teveel originaliteit of diepgang. Dolby Surround.

Blake & Mortimer: Swordfish Versus Delta Red

1997 | Animatie, Mysterie, Sciencefiction, Actiefilm, Misdaad, Familiefilm

Frankrijk/Canada 1997. Animatie van Stéphane Bernasconi en Yannick Barbaud.

Mortimer heeft een nieuw gevechtsvliegtuig ontwikkeld, de 'Zwaardvis', dat door Blake getest wordt. Ondertussen vernield een eskader, geleid door Olrik, de ene stad na de andere. Olrik heeft nu zijn zinnen gezet op de 'Zwaardvis', maar Mortimer kan deze vernietigen voordat de booswicht het in handen krijgt. Samen met Blake ontsnapt hij met de Gouden Raket. Het vliegtuig wordt neergehaald, maar de helden kunnen vluchten met Olriks privé-vliegtuig, de Delta Red. Mortimer wordt in een hinderlaag gelokt door Olrik, die hem wil dwingen om voor hem en de keizerlijke troepen een nieuwe 'Zwaardvis' te maken. Een zeer onevenwichtige aflevering die een samentrekking is van het tweedelige stripboek van E.P. Jacobs. Het verhaal werd sterk vereenvoudigd en de handlangers van Olrik zijn niet langer Aziaten, maar een soort Oostblok soldaten. Het geheel is verre van bevredigend. Eric Rondeaux schreef het scenario. Dolby Surround.

Blake & Mortimer: Professor Satò's Three Formulae

1997 | Animatie, Mysterie, Fantasy, Misdaad, Actiefilm, Familiefilm

Canada/Frankrijk 1997. Animatie van Stéphane Bernasconi en Yannick Barbaud.

Professor Mortimer is in Tokio voor een conferentie die ook bijgewoond wordt door zijn vriend Akira Satò, expert in cybernetica. Deze laatste heeft hem een prentenboek bezorgd waaruit Mortimer niet kan wijs geraken. Als hij zijn vriend gaat opzoeken valt hij in een valstrik gespannen door zijn aartsvijand Olrik. Hij wordt geconfronteerd met een perfecte dubbelganger van zichzelf, een robot geconcipiëerd volgens een formule van Satò. Deze formule zit verborgen in het prentenboek dat Mortimer in het hotel achterliet. Olrik zendt de robot uit om Kapitein Blake, die ondertussen ook in Tokio is gearriveerd, uit te schakelen en het boek te zoeken. Uiterst zwakke bewerking, of beter gezegd vereenvoudiging, van E.P. Jacobs dubbel-album. Er werden zoveel interessante elementen weggevaagd dat er een oppervlakkig geheel zonder veel samenhang overbleef. Het scenario werd geschreven door Jean-Christophe Derrien. Dolby Surround.

Blake & Mortimer: Mystery of The Great Pyramid

1997 | Animatie, Avonturenfilm, Mysterie, Familiefilm

Canada/Frankrijk 1997. Animatie van Stéphane Bernasconi en Yannick Barbaud.

In diverse steden werden reeds antieke voorwerpen gestolen. Kapitein Blake is ervan overtuigd dat de opbrengst dient om wapens te kopen. Als Blake verneemt dat zijn vriend Mortimer naar Caïro vertrekt, waar de laatste diefstal plaatsgreep, vraagt hij hem enkele dingen uit te pluizen. Mortimer weigert. Hij gaat om zich te ontspannen en om te studeren. Mortimer wordt ontvangen door zijn vriend Ahmed Rassim Bey, conservator van het Museum van Egypte. Hij komt op het spoor van het verborgen graf van Achnaton. Abdul, de onbetrouwbare assistent van Bey, geeft de bevindingen van Mortimer door aan meestermisdadiger Olrik. Als Mortimer dit ontdekt roept hij de hulp in van Blake. Onderweg naar Caïro is Blake echter het slachtoffer van een moordaanslag. Sterk vereenvoudigde weergave van het tweedelige stripverhaal van E.P. Jacobs. Wie het niet kent zal geboeid zitten kijken, maar kenners zullen zonder twijfel ontgoocheld worden. Het scenario is van de hand van Eric Rondeaux. Oorspronkelijk uitgezonden in twee delen. Dolby Surround.

Blake & Mortimer: Heavy Weather

1997 | Animatie, Mysterie, Sciencefiction, Misdaad, Familiefilm

Canada/Frankrijk 1997. Animatie van Stéphane Bernasconi en Yannick Barbaud.

Kapitein Francis Blake en Professor Philip Mortimer reizen samen naar Frankrijk. Blake moet de speciale politie-afdeling helpen in een spionagezaak, terwijl Mortimers hulp werd ingeroepen door Prof. Labrousse die het fenomeen van het barslechte weer van de laatste tijd bestudeert. Er wordt duidelijk met het weer geknoeid. Mortimers chauffeur is spoorloos verdwenen en als hij hem gaat zoeken wordt ook Mortimer ontvoerd. Blake ontdekt dat beide zaken met elkaar te maken hebben en beseft al vlug dat zijn aartsvijand Olrik, die uit is op de wereldheerschappij, achter de hele weermanipulatie zit. Ondertussen maakt Mortimer kennis met de geniale maar misdadige Prof. Miloch. Spannend verhaal vol onverwachte wendingen waarbij we de gelegenheid krijgen de twee personages te leren kennen. De eerste in een reeks verfilmingen van de beroemde stripverhalen van de Belgische tekenaar E.P. Jacobs. Ook al was de productie voornamelijk in Franse handen, toch baadt de film in een onvervalste Anglo-amerikaanse sfeer. Het stripverhaal werd bewerkt door Marc Perrier. Oorspronkelijk in twee delen uitgezonden. Dolby Surround.

op televisie
0 uitzendingen

Maak een abonnement aan als u op tijd gewaarschuwd wilt worden wanneer Yannick Barbaud op televisie komt.

Reageer