VPRO Privacyverklaring

VPRO Privacyverklaring

Hoe gaat de VPRO met jouw gegevens om?

inleiding

De VPRO biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens c.q. informatie over jou te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

Wij zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Voor de VPRO is de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang.

De VPRO is de wettelijk verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen via VPRO websites, apps, de VPRO Winkel en andere VPRO diensten.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens de VPRO verzamelt, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken en hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring wordt dit nader omschreven.

vragen

Heb je vragen over onze privacyverklaring, dan kun je deze richten aan:


Omroepvereniging VPRO
t.a.v. Afdeling Gegevensbescherming
Wim T. Schippersplein 1
Postbus 11
1200 JC Hilversum
Emailadres: gegevensbescherming@vpro.nl

welke persoonsgegevens verzamelt de VPRO?

De VPRO kan, afhankelijk van het soort dienst die je bij ons gebruikt of afneemt, de volgende persoonsgegevens vragen.

Bestelling VPRO Winkel, abonnement VPRO Gids en lidmaatschap Omroepvereniging VPRO:

  • Contact- en betalingsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en een evt. klantnummer).

Gebruik websites, apps en overige online diensten:

  • Persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en evt. je geboortedatum).
  • Interactiegegevens, (IP-adres, surfgedrag op websites en apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID);
  • Gegevens over deelname aan periodieke acties. Dit zijn gegevens zoals een deelname aan een prijsvraag, een donatie, een veiling of de gegevens over jouw verjaardag of die van een ander.

Aanmelding VPRO Nieuwsbrief:

  • Persoonlijke gegevens (naam, geslacht en e-mailadres).

voor welke doeleinden verwerkt de VPRO persoonsgegevens?

  

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

  

1. Het leveren van je bestelling uit de VPRO Winkel

Als je een bestelling plaatst in de VPRO Winkel, hebben wij je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over de levering hiervan.

Wanneer doen wij dit?

Als je een product afneemt uit de VPRO Winkel.

Ter uitvoering van de overeenkomst

2. Het leveren van de VPRO Gids

Als je een abonnement neemt op de VPRO Gids hebben wij je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je programmablad bezorgen en je op de hoogte houden over de levering hiervan.

Wanneer doen wij dit?

Als je een abonnement neemt op de VPRO Gids.

Ter uitvoering van de overeenkomst

3. Lid worden

Als je je aanmeldt als lid van Omroepvereniging VPRO slaan wij onder andere de volgende informatie op: je naam, geslacht, e-mailadres, adres(sen), geboortedatum, betaalgegevens en je telefoonnummer.

Zo kunnen wij je informeren over het lidmaatschap en je op de hoogte stellen van ledenactiviteiten. Daarnaast kunnen wij jouw informatie gebruiken voor statistische doeleinden en om een completer beeld te krijgen van onze leden.

Ook kun je aangeven of je de VPRO nieuwsbrief wilt ontvangen.

Wanneer doen wij dit?

Als je lid wordt van de VPRO.

Op basis van toestemming, de uitvoering van de lidmaatschapafspraken en ter uitvoering van een wettelijke plicht (ledentelling op grond van de Mediawet).

4. Doneren

Als je donateur wordt van de VPRO vragen wij je om je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om je te informeren en te bedanken voor je donatie. Daarnaast kunnen wij jouw informatie gebruiken voor statistische doeleinden en om een completer beeld te krijgen van onze donateurs.

Wanneer doen wij dit?

Als je donateur wordt van de VPRO.

Op basis van toestemming.

5. Gebruik websites, apps en overige online diensten

We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor jou te houden. Daarom gebruiken wij je gegevens om zoveel mogelijk voor jou relevante inhoud op onze website te presenteren.

Wanneer doen wij dit?

Als je gebruik maakt van onze online diensten.

Op basis van toestemming danwel gerechtvaardigd belang.

6. Nieuwsbrieven

Als je daarmee hebt ingestemd gebruiken we je gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we je op de hoogte te houden van omroepactiviteiten, acties en nieuws. Wil je je later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via je de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Wij delen je persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het versturen van de nieuwsbrief, bijvoorbeeld aan de ticketservice. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in en wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens.

Wanneer doen wij dit?

Na het aanmelden voor een nieuwsbrief.

Op basis van toestemming.

7. Bijwonen opnames, deelnemen evenementen, meet-ups, premieres en soortgelijke activiteiten

Als je daarmee hebt ingestemd gebruiken we jouw gegevens voor het verzenden van informatie over het bijwonen van opnames, het deelnemen aan evenementen, meet-ups, premières en soortgelijke activiteiten en het registreren van aanwezigheid. Wil je je later afmelden voor dergelijke mailing? Dat kan via de afmeldlink in de betreffende mail.

Wanneer doen wij dit?

Op basis van toestemming.

8. Servicedoeleinden

Wij verwerken jouw gegevens om klachten en verzoeken om informatie af te handelen.

Wanneer doen wij dit?

Als er specifieke vragen of klachten zijn.

9. Het opvolgen van wettelijke verplichtingen

Het delen van persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten of in verband met toezichthoudende taken.

Wanneer doen wij dit?

Als de wet of de overheid ons hiertoe verplicht.

Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van te voren om toestemming.

hoe lang bewaart de VPRO persoonsgegevens?

De VPRO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Zo zal de VPRO bijvoorbeeld bij afmelding op een nieuwsbrief of bij uitschrijving als lid of abonnee, je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn na indiening van je verzoek verwijderen of anonimiseren. Dit behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en hieruit voortvloeiende bewaartermijnen.

deelt de VPRO persoonsgegevens met derden?

Wij delen je persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan onze betaling- en bezorgdiensten voor het leveren van de VPRO Gids, een besteld product uit de VPRO Winkel, of het verzenden van de VPRO nieuwsbrief. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in en wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens.

cookies op onze websites

We plaatsen functionele cookies die van jouw bezoek aan onze websites een optimale ervaring maken. Het gebruik van onze websites meten wij met analytische cookies. Uit deze cookies kunnen we geen persoonlijke informatie herleiden, wel anonieme gebruikerspatronen. Over jou als individu komen we niets te weten. 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je een van onze online diensten bezoekt.                                                                                                  
Voor zover de VPRO met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van deze privacyverklaring. Bij het (eerste) bezoek aan onze websites of apps kun je zelf je voorkeuren aanpassen.

Je kunt hier je cookie-instellingen aanpassen.

hoe beveiligt de VPRO persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt de VPRO tijdens een bestel- of aanmeldingsproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding. Medewerkers van de VPRO hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken afspraken over de beveiliging van jouw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Het recht op onder meer inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

De wet kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van deze persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden.

Je kunt op ieder moment bij de VPRO een verzoek indienen, bijvoorbeeld om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Neem dan contact op met ons via gegevensbescherming@vpro.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een bijvoorbeeld een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn is het mogelijk dat de VPRO je om meer informatie vraagt om je identiteit deugdelijk vast te stellen.


Het recht op verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft dat je niet langer benaderd wil worden, zal de VPRO dit registreren en ervoor zorgen dat je persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via gegevensbescherming@vpro.nl. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op verzet.

wijzigen privacyverklaring

De VPRO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op deze pagina. Wij raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

advertentie