VPRO Privacyverklaring

inleiding

De VPRO biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens c.q. informatie over jou te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Voor de VPRO is de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang.

De VPRO is de wettelijk verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen via VPRO websites, apps, en andere VPRO diensten.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens de VPRO verzamelt, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken en hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring wordt dit nader omschreven.

welke persoonsgegevens verwerkt de VPRO?

De VPRO kan, afhankelijk van het soort dienst die je bij ons gebruikt of afneemt, de volgende persoonsgegevens vragen.

Bestelling VPRO Winkel, abonnement VPRO Gids en lidmaatschap Omroepvereniging VPRO:

 • Contact- en betalingsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en een evt. klantnummer).

Gebruik websites, apps en overige online diensten:

 • Persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en evt. je geboortedatum);
 • Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld (IP-adres, surfgedrag op websites en apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID);
 • Gegevens over deelname aan periodieke acties. Dit zijn gegevens zoals een deelname aan een prijsvraag, een donatie, een veiling of de gegevens over jouw verjaardag of die van een ander.

Aanmelding VPRO Nieuwsbrief of andere nieuwsbrieven:

 • Persoonsgegevens (naam en e-mailadres).

voor welke doeleinden verwerkt de VPRO persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Om een overeenkomst te sluiten en uit te voeren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Voor een gerechtvaardigd belang;
 • Op basis van jouw toestemming. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

De VPRO kan jouw gegevens voor de volgende doelen verwerken:

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

  

1. Het leveren van je bestelling uit de VPRO Winkel

Als je een bestelling plaatst in de VPRO Winkel, hebben wij je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig.

Daarmee kunnen we jouw bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over de levering hiervan. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze betaling- en bezorgdiensten.

Daarnaast kan de VPRO jouw gegevens gebruiken om gerichte communicatie en aanbiedingen te kunnen doen en je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van de VPRO. Je kunt altijd aangeven dergelijke aanbiedingen niet meer te willen ontvangen.

Wanneer doen wij dit?

Als je een product afneemt uit de VPRO Winkel.

Ter uitvoering van de overeenkomst en op basis van een gerechtvaardigd belang.

2. Het leveren van de VPRO Gids

Als je een abonnement neemt op de VPRO Gids hebben wij je naam, geslacht, e-mailadres, adres(sen), geboortedatum, betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig.

Daarmee kunnen wij het programmablad bezorgen en je op de hoogte houden over de levering hiervan. Daarvoor is het ook nodig dat de VPRO jouw gegevens doorgeeft aan onze distribiteur en de postbezorger.

Daarnaast kan de VPRO jouw gegevens gebruiken om gerichte communicatie en aanbiedingen te doen en je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van de VPRO. Je kunt altijd aangeven dergelijke aanbiedingen niet meer te willen ontvangen.

Wanneer doen wij dit?

Als je een abonnement neemt op de VPRO Gids.

Ter uitvoering van de overeenkomst en op basis van een gerechtvaardigd belang.

3. Lid worden

Als je je aanmeldt als lid van Omroepvereniging VPRO slaan wij onder andere de volgende informatie op: je naam, geslacht, e-mailadres, adres(sen), geboortedatum, betaalgegevens en je telefoonnummer.

Zo kunnen wij je informeren over het lidmaatschap en je op de hoogte stellen van ledenactiviteiten. Daarnaast kunnen wij jouw informatie gebruiken voor statistische en enquête doeleinden om een completer beeld te krijgen van onze leden.

Ook kun je aangeven of je de VPRO Nieuwsbrief of een andere nieuwsbrief wilt ontvangen.

Daarnaast kan de VPRO jouw gegevens gebruiken om gerichte communicatie en aanbiedingen te kunnen doen en je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van de VPRO. Je kunt altijd aangeven dergelijke aanbiedingen niet meer te willen ontvangen.

Wanneer doen wij dit?

Als je lid wordt van de VPRO.

Op basis van toestemming, ter uitvoering van de lidmaatschapsafspraken, ter uitvoering van een wettelijke plicht (ledentelling op grond van de Mediawet) en op basis van een gerechtvaardigd belang.

4. Doneren

Als je donateur wordt van de VPRO vragen wij je om je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om je te informeren en te bedanken voor je donatie.

Daarnaast kunnen wij jouw informatie gebruiken voor statistische doeleinden en om een completer beeld te krijgen van onze donateurs.

Wanneer doen wij dit?

Als je donateur wordt van de VPRO.

Op basis van toestemming en op basis van een gerechtvaardigd belang.

5. Gebruik websites, apps en overige online diensten

We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor jou te houden. Daarom gebruiken wij je gegevens om zoveel mogelijk voor jou relevante inhoud op onze website te presenteren.

Hierbij maakt de VPRO gebruik van cookies om van jouw bezoek aan onze online diensten een optimale ervaring maken. Lees onze cookieverklaring om te zien welke cookies de VPRO op haar websites plaatst.

Wanneer doen wij dit?

Als je gebruik maakt van onze online diensten.

Op basis van toestemming dan wel gerechtvaardigd belang.

6. Nieuwsbrieven

Als je daarmee hebt ingestemd gebruiken we jouw gegevens ook voor het verzenden van de VPRO Nieuwsbrief of andere nieuwsbrieven. Zo houden we je op de hoogte te houden van omroepactiviteiten, acties en nieuws.

Voor de bezorging van een nieuwsbrief, is het noodzakelijk dat de VPRO jouw persoonsgegevens doorgeeft aan onze bezorgingsdienst.

Wil je je later afmelden voor een nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Wanneer doen wij dit?

Na het aanmelden voor een nieuwsbrief.

Op basis van toestemming.

7. Serviceonderzoek en enquêtes

De VPRO kan jouw gegevens voor eigen serviceonderzoek gebruiken en je benaderen voor serviceonderzoek en enquêtes. Als je aangeeft dat je hier niet voor benaderd wil worden, zal de VPRO dit registreren en ervoor zorgen dat je persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor deze servicedoeleinden.

Wanneer doen wij dit?

Op basis van toestemming, gerechtvaardigd belang en ter uitvoering van de overeenkomst.

8. Periodieke acties en prijsvragen

De VPRO organiseert regelmatig prijsvragen of acties. Voor het meedoen aan prijsvragen of acties kan het nodig zijn om je naam en e-mailadres te verwerken. Zo kan de VPRO verifiëren dat je gebruik hebt gemaakt van een (kortings-)actie die door of via de VPRO is aangeboden, en kan de VPRO winnaars persoonlijk op de hoogte brengen en de prijs uitreiken na beëindiging van de prijsvraag of actie.

Ook kun je aangeven of je de VPRO Nieuwsbrief of een andere nieuwsbrief wilt ontvangen.

Wanneer doen wij dit?

Als je deelneemt aan een periodieke actie of prijsvraag.

Op basis van toestemming.

9. Bijwonen opnames, deelnemen evenementen, meet-ups, premières en soortgelijke activiteiten

Als je daarmee hebt ingestemd gebruiken we jouw gegevens voor het verzenden van informatie over het bijwonen van opnames, het deelnemen aan evenementen, meet-ups, premières en soortgelijke activiteiten en het registreren van aanwezigheid. Wil je je later afmelden voor dergelijke mailing? Dat kan via de afmeldlink in de betreffende mail.

Wanneer doen wij dit?

Op basis van toestemming.

10. Servicedoeleinden

Wij verwerken jouw gegevens om klachten en verzoeken om informatie af te handelen.

Wanneer doen wij dit?

Als er specifieke vragen of klachten zijn.

11. Het opvolgen van wettelijke verplichtingen

Het delen van persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten of in verband met toezichthoudende taken.

Wanneer doen wij dit?

Als de wet of de overheid ons hiertoe verplicht.

Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van tevoren om toestemming.

hoe lang bewaart de VPRO persoonsgegevens?

De VPRO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Als het bewaren van jouw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Zo bewaart de VPRO persoonsgegevens die zijn verkregen bij aanmelding voor een VPRO lidmaatschap of een abonnement op de VPRO Gids in beginsel maximaal 2 jaar na opzegging. Gedurende deze periode kunnen oud-leden of ex-abonnees nog incidenteel worden benaderd voor het vragen van ervaring rondom het lidmaatschap of eventuele hernieuwing van een abonnement. De VPRO Winkel houdt dezelfde bewaartermijn van maximaal 2 jaar aan, tellende vanaf jouw laatste aankoop. Sommige persoonsgegevens bewaren wij gezien hun relevantie korter (bijvoorbeeld publieksvragen of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via digitale kanalen).

Transactiegegevens bewaren wij in overeenstemming met de (fiscale en financiële) regelgeving. Zo dient de VPRO facturen met daarop je identificatie-, contact- en betalingsgegevens zeven jaar te bewaren op grond van fiscale wetgeving. Deze gegevens worden alleen ten behoeve van deze fiscale bewaarplicht bewaard.

deelt de VPRO persoonsgegevens met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, of indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan onze betaling- en bezorgdiensten. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in en maken wij goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens. Ook zorgen wij ervoor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die nodig zijn voor hun specifieke werk.

Het kan zijn dat de VPRO jouw gegevens bijvoorbeeld deelt met:

 • PostNL: voor het leveren van de VPRO Gids of een product uit de VPRO Winkel
 • Ternair: voor het leveren van een nieuwsbrief
 • Senefelder Misset: voor het drukken van de VPRO Gids
 • ActiveAnts: voor het verwerken van bestellingen uit de VPRO Winkel
 • Ditmeijers: voor de uitvoering van telemarketing
 • Quality Contacts: voor de uitvoering van telemarketing
 • Homerun: voor sollicitatieprocedures
 • Qualifio: voor het faciliteren van aanmeldformulieren en winacties
 • Form Assembly: voor het uitvoeren van winacties en nieuwsbrief aanmeldingen en mailadreswijzigingen
 • NPO Webpower, voor de 2Doc nieuwsbrief

deelt de VPRO persoonsgegevens met derden buiten de Europese Unie?

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we ervoor dat ook daar je gegevens beschermd blijven zoals vereist onder Europese wetgeving. Dit doet de VPRO door in haar overeenkomsten met verwerkers standaardclausules (SCC’s) op te nemen die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je een van onze online diensten bezoekt. Er bestaan verschillende soorten cookies.

De VPRO plaatst functionele cookies die van jouw bezoek aan onze websites een optimale ervaring maken. Het gebruik van onze websites meten wij met analytische cookies. Daarnaast kun je op onze websites aanbevelingscookies, social media cookies en advertentiecookies accepteren. Uit deze cookies kunnen we geen persoonlijke informatie herleiden, wel anonieme gebruikerspatronen. Over jou als individu komen we niets te weten.

Voor zover de VPRO met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van deze privacyverklaring. Bij het (eerste) bezoek aan onze websites of apps kun je zelf je voorkeuren aanpassen.

Je kunt hier je cookie-instellingen aanpassen.

Wil je meer weten over de cookies die de VPRO plaatst? Lees dan onze cookieverklaring.

hoe beveiligt de VPRO persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan. De gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt de VPRO tijdens een bestel- of aanmeldingsproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding. Medewerkers van de VPRO hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken afspraken over de beveiliging van jouw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

De wet kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van deze persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. Dit zijn onder meer:

Het recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd, wil je gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, neem dan contact op met ons via gegevensbescherming@vpro.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een bijvoorbeeld een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn is het mogelijk dat de VPRO je om meer informatie vraagt om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Het recht op bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft dat je niet langer benaderd wil worden, zal de VPRO dit registreren en ervoor zorgen dat je persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via gegevensbescherming@vpro.nl. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op bezwaar.

Het kan echter zijn dat in sommige gevallen geen of niet geheel gehoor aan je beroep op bezwaar wordt gegeven. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard.

wijzigen privacyverklaring

De VPRO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.vpro.nl. Wij raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

vragen

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact op met:
 

Omroepvereniging VPRO
t.a.v. Afdeling Gegevensbescherming
Functionaris Gegevensbescherming Freek Stoové
Wim T. Schippersplein 1
Postbus 11
1200 JC Hilversum
Emailadres: gegevensbescherming@vpro.nl