Verantwoorde openbaarmaking

Voor de VPRO is het essentieel dat onze systemen en data veilig zijn. Daarom doen we ons uiterste best om te zorgen voor een goede beveiliging ervan. Desondanks kan het gebeuren dat er zwakke plekken in de beveiliging zitten en dat onze systemen daardoor kwetsbaar zijn. We roepen dan ook een ieder die een kwetsbaarheid heeft ontdekt, op om op basis van verantwoorde openbaarmaking (ofwel Responsible Disclosure) hiervan melding bij ons te maken.

verantwoorde openbaarmaking

De VPRO vraagt ontdekkers van zwakke plekken en kwetsbaarheden op basis van het principe verantwoorde openbaarmaking (Responsible Disclosure) deze bij ons te melden via responsibledisclosure@vpro.nl. Daarmee draag je bij aan het veilig houden en maken van onze systemen en kunnen wij direct passende maatregelen treffen om de gevonden kwetsbaarheid te verhelpen.

Bij de VPRO vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als jij een zwakke plek in een van onze systemen hebt gevonden, horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om onze achterban en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen jou:

 • Je bevindingen te mailen naar responsibledisclosure@vpro.nl,
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als jij je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker.
 • De VPRO waardeert je hulp en bedankt je daarvoor, eventueel met een beloning. Die is afhankelijk van een aantal factoren, denk bijvoorbeeld aan de ernst en complexiteit van het probleem en de kwaliteit van de melding. Dit varieert van een vermelding op onze onderstaande Wall of Fame tot een kleine vergoedingVoorwaarde is dat er een voor de VPRO onbekende en serieuze kwetsbaarheid en/of tekortkoming is gemeld.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.