RIOT - Veldwerk #5

emotie als interface

Safaa Bouzambou ,

In Veldwerk#5 spreekt Leonieke Verhoog met filmmaker Karen Palmer, maker van de interactieve live-action film RIOT die geleid wordt door de emotie van de kijker.

De film die jou bekijkt

In Veldwerk#5 de bijzondere film RIOT van filmmaker Karen Palmer
De film-installatie RIOT kwam tot stand naar aanleiding van de grote rellen van 2015 in Ferguson, Missouri, in reactie op dood van afro-amerikaan Michael Brown als gevolg van politiegeweld. Palmer zag de live-beelden en besloot een werk te maken dat de dialoog over rellen als laatste vorm van sociale expressie zou stimuleren.

RIOT is zoals de maker beschrijft, 'Een emotioneel reagerende live-actie film met 3D sounddesign en gezichtsherkenning technologie.’

Het verhaal gaat over het verloop van een protestmars die uit de hand dreigt te lopen. Je komt als kijker in aanraking met verschillende karakters, van plunderaars tot politie, activisten en medeburgers. Het doel is om ongedeerd thuis te komen, maar of dat lukt hangt geheel af van je reacties. De manier waarop jij interacteert met elk van deze personen bepaalt het vervolg van het verhaal.

Aan het project RIOT komt geen hardware interface te pas. ‘Kijkers staan voor het scherm zonder VR-bril of iets in de handen dat maakt ze al enthousiast’ vertelt Palmer. Je staat en staart, terwijl de film naar jou staart en ziet de gevolgen van je eigen emotionele reacties in beeld. Met deze installatie omzeilt Palmer de beperkingen van Virtual Reality, met behoud van de impact van de immersieve digitaal/sociale ervaring.

Palmer die voorheen werkzaam is geweest in de reclamewereld vindt de relatie die we met hedendaagse media hebben nog te oppervlakkig. We zijn veel te veel bezig met het verkopen van entertainment, terwijl entertainment op een persoonlijk vlak erg inspirerend kan zijn.

Palmer hoopt met haar project RIOT niet alleen mensen te inspireren maar ook bewust maken van ons eigen gedrag. Met behulp van de technologie hoopt ze een empathische en responsieve vorm van storytelling te ontwikkelen, waarmee de kijker niet alleen verandering in het verhaal, maar ook in zichzelf kan realiseren.

RIOT van Karen Palmer

RIOT werd gemaakt door  Karen Palmer StorytellerFromTheFuture

Meer over RIOT op de website