Wat zijn alternatieve platforms om te bouwen aan een community rondom een programma? Hoe breng je mensen online samen en maak je wat er offline gebeurt daar op een inspirerende manier zichtbaar? Op 2 en 3 september 2021 verkenden 29 hackathon-deelnemers in 5 teams verschillende open source tools.

Stel: je hebt een aardige achterban opgebouwd rondom je merk of titel. Mensen zijn betrokken, willen graag bijdragen, meepraten en met elkaar in contact komen. Facebook of Instagram wil je liever niet (meer) inzetten, want: privacy, big data, toestanden.  

Deze twaalfde editie van de VPRO Medialab-hackathon verkenden we als alternatief open source tools om communities mee te bouwen samen met je publiek. Teams vanuit verschillende omroepen kwamen twee dagen (wederom) online samen om aan de slag te gaan met deze tools. Elk team nam een casus mee, werkte deze uit met behulp van een bijpassende tool en presenteerde de uitkomst de volgende dag aan een expert panel.  

Leven anno 2021, online! 

Een compleet remote Hackathon werd gehost door Jekke Mink en Jing Foon Yu, die met veel enthousiasme voor een succesvolle werksfeer. In Zoom Breakout rooms en op Mural-werkborden, konden de teams overzichtelijk samenwerken. De begeleiders kwamen langs en hielpen waar nodig.  

Mural homeboard

Groepsfoto

Mural canvas

Inspiratielezingen

Op de eerste dag woonden de Hackathon-deelnemers verschillende inspiratielezingen bij. Geert-Jan Strengholt (conceptontwikkelaar VPRO Innovatie en Digitale Media) vertelde over Open Communities en hoe de omroepen hier door de jaren heen al affiniteit mee hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Vroege Vogels-community, Happy VPRO en Trees. Leonieke Verhoog (programmamaker Public Spaces) nam ons mee in de missie en zoektocht van Public Spaces. Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen, van feministisch platform DAMN, HONEY, vertelde over hun community en haar groei. Als laatste vertelde tech-verkenner Toon Toetenel over zijn vooronderzoek naar open source tools. Hij selecteerde er uiteindelijk vier (Loomio, Diaspora, Element, Mobilzon) waar de teams mee konden experimenteren en begeleidde ze tijdens de Hackathon in hun zoektocht.

Tijd om te presenteren

Elk team werkte de casus verder uit en koos aan het einde van dag 1 voor een tool. De volgende dag gingen ze deze tool ‘hacken’ en vormgeven naar eigen behoeven. Ze goten deze uitkomst in een demo van 5 minuten aan het einde van de Hackathon. Het expert panel bekeek deze demo’s en gaf hun eerste reactie. Deze editie was er geen competitie: met collectieve effort onderzochten de teams als publieke omroep nieuwe tools voor open communities. De concepten van de teams kunnen doorgroeien tot een validatieaanvraag bij NPO Innovatie.  

Het panel bestond uit: Egon Verharen (hoofd NPO Innovatie), Nick Boers (channel manager vpro.nl) en Elsa Gorter (NPO Innovatie en manager online NPO1).

Team Pointer – OSINT

(KRO-NCRV)

Pointer maakt graag gebruik van OSINT (open source intelligence) voor haar onderzoek. Deze methode is alleen erg arbeidsintensief en kost veel tijd. Daarom onderzochten zij of ze een community van OSINT gebruikers/hobbyisten kunnen opbouwen die de redactie kan helpen bij het verzamelen en analyseren van beeld- en videomateriaal van grote gebeurtenissen (zoals demonstraties en rellen). Dit hebben zij uiteindelijk in Rocket.chat proberen vorm te geven.  

Teamleden: Peter Keizer, Wouter Hoek, Marlies van de Meent, Thomas Mulder en Rene Sommer. 


 

Team Argos – Thermo Staat

(HUMAN/VPRO/Waag/HvA/TU-Delft)

In een samenwerking van genoemde partners wordt in het project Thermo Staat onderzoek gedaan naar opwarming in steden, en met name wat het effect van hittegolven is op huishoudens. Daarbij wordt de actieve participatie van burgers gezocht om samen metingen te doen en zo data te verzamelen over het effect van hittegolven zodat burgers zelf aan oplossingen kunnen werken. Argos ziet dit onderzoek als een opmaat naar een community van actieve burgers en experts die zij voor langere tijd kunnen betrekken en waarmee de inzet van citizen science wordt bevorderd. Ze hebben Loomio als tool gebruikt.  

Teamleden: Ties Gijzel, Kamiel Verhelst, Edwin van de Scheur, Tim Molenaar, Linda Hoekstra, Wim Amels en Judith Veenkamp.  

Team De Publieke Tribune

(HUMAN)

Dit team deed onderzoek naar een online platform/plein voor HUMAN en programma’s van HUMAN, zoals De Publieke Tribune, waarbinnen meerdere veilige communities tegelijk en na elkaar kunnen functioneren. Een zoektocht naar een online community waar op een veilige en menselijke manier door deelnemers en programmamakers kan worden doorgepraat over een specifiek onderwerp. Op zoek naar een platform waar ruimte is voor interactie tussen experts, redactieleden en ervaringsdeskundigen. Dit hebben zij geprobeerd vorm te geven in Element.   

Teamleden: Marije Jansen, Jules Ruijs, Roberto Lobosco, Adinda Akkermans, Henk-Jan Bouwmeester en Marie van Driessche. 

 

Team Pointer – Joods Vastgoed

(KRO-NCRV)

Pointer deed onderzoek naar een digitaal platform waar nabestaanden, gemeenten, (amateur) historici en andere geïnteresseerden onderzoek kunnen doen naar onteigend Joodse vastgoed. Pointer wil aan de hand van ‘leads en challenges’ de deelnemers gericht mee laten zoeken naar missing links. Dit hebben zij geprobeerd vorm te geven in Loomio.     

Teamleden: Jerry Vermanen, Wendy van der Waal, Esther de Roos, Rosanne aan de Leemkolk en Ali Haselhoef. 

Team Tegenlicht

(VPRO) 

Tegenlicht heeft met een actieve en betrokken achterban van MeetUp -organisatoren, bezoekers, en de groeiende groep aan pioniers (uit de thematische pioniers-verkiezingen) een community die ze meer zichtbaarheid en slagkracht willen geven. Ze zochten een oplossing om online deze achterban te verbinden en zichtbaar te maken, niet alleen voor de redactie maar ook voor elkaar. Deze community moet het makkelijker maken om zowel online/offline activiteiten te organiseren als de wisselwerking tussen de redactie van het programma, de organisatoren van Meet Up bijeenkomsten en het publiek te intensiveren. Dit hebben ze geprobeerd met de tool Mobilizon. 

Teamleden: Cherine Mathot, Julia Veldman, Daan Kuys, Ruben Baudoin, Ais Leuhery en Haris Khan.  

meer van het medialab