Het Oude Westen van Rotterdam was in de jaren '70 een probleemzone. Vernieuwing leek de oplossing. Een geschiedenis die zich in de grote stad blijft herhalen.

Botsingen tussen nieuw en Oud

In de jaren zeventig botsten de bewoners van het Oude Westen heftig met het Rotterdamse stadsbestuur. De beleidsmakers wilden een moderne stad met ruimte voor kantoren in het centrum. De bewoners van de oude wijken wilden betaalbare en gezonde woningen. De wijk was verpauperd. Er was stankoverlast van de fabrieken in de buurt, in de woning ontbraken veelal een douche en toilet, er liepen ratten door de huizen en er was nauwelijks speelruimte of groen in de buurt.

De bewoners kwamen in opstand en verenigden zich in de Aktiegroep het Oude Westen. In optochten trokken de bewoners naar het stadhuis om hun plannen en eisen kracht bij te zetten. De bewoners deden samen met architecten en een tegenvoorstel aan de gemeente om sloop te voorkomen.

dit voorjaar

in Het Spoor Terug

Over bewonersverzet tegen de stadsvernieuwing in Rotterdam maakt Michal Citroen komend voorjaar een aflevering van Het Spoor Terug.

De gemeente ging akkoord en kocht hele straten op. In de jaren daarna werden huizen samengevoegd en uitgebouwd. Vervallen panden werden vervangen door nieuwe woningen. In de wijk kwamen pleinen en speeltuinen. Op de binnenplaatsen ontstond ruimte voor buren om elkaar te ontmoeten. Er groeide een nieuwe visie op woningbouw en jonge architecten kregen een kans om te bouwen.

Zo veranderde het Oude Westen veranderde van een afgeschreven wijk in een internationaal voorbeeld voor stadsontwikkeling.

Nu te zien in West Side Stories

tot 22 december in Rotterdam

OMI presenteert van 20 november t/m 22 december de manifestatie West Side Stories. Met een tentoonstelling, stadsroutes, lezingen en filmavonden wordt de roemruchte stadsvernieuwing in het Oude Westen belicht en tonen ontwerpers, kunstenaars en fotografen een nieuwe kijk op de wijk.

De tentoonstelling geeft een beeld van de buurtprotesten in de jaren 70 en 80, met de posters, buurtkranten, strips en pamfletten van de Aktiegroep Oude Westen.

In luisterfragmenten hoor je de verhalen van architecten, filmbeelden tonen de wijk van vroeger en interieurfoto’s laten de wijk anno 2019 zien. Je ziet op kaarten en plattegronden hoe er meer ruimte is gekomen in de wijk en geëxperimenteerd is met woonvormen. Architecten en critici geven een eigentijdse waardering aan deze periode, ontwerpers, fotografen en kunstenaars brengen het Oude Westen van nu in kaart op basis van verkenningen door de wijk.

De tentoonstelling is te zien bij OMI aan de Schietbaanstraat 21, buiten op het Rijnhoutplein en in het Hobokenpand aan het plein. De tentoonstelling is geopend van do t/m zo van 13.00 – 18.00 uur. De lezingen vinden plaats in Leeszaal West, Rijnhoutplein 3.

Meer informatie via omirotterdam.nl.