Vertrouwen, openheid en liefde in de werkomgeving. Het klinkt mooi, maar werkt het ook? Tegenlicht presenteert vier Nederlandse ondernemingen die werken volgens de principes van Semler.

<< vervolg van pagina 1: bouwbedrijf Kesselaar en Zn. <<

Ook in de zorg zijn er instellingen waar de zelfstandigheid en waarde van het individu worden benut. Buurtzorg Nederland maakt gebruik van zelfsturende wijkteams waarin de verpleegkundigen zelf bepalen hoeveel tijd ze aan de zorg van een cliënt besteden.

Oprichter Jos Blok legt in het drie minuten durende filmpje uit hoe Buurtzorg Nederland werkt en waarom het een betere manier is om zorg te organiseren.

De grootste inspiratiebron van Jos de Blok is zijn moeder, omdat zij op elk probleem wel een antwoord weet. "Heel veel dingen kunnen eenvoudig opgelost worden, dit lijken we weleens te vergeten met elkaar," aldus Jos de Blok.

Bij Buurtzorg Nederland staat het zelfoplossend vermogen van de werknemers centraal. Ze kunnen hun creativiteit benutten en er is meer persoonlijke aandacht voor de cliënt. Daarnaast is het belangrijk dat de wijkverpleegkundigen de patiënten op hun eigen manier mogen behandelen en niet vastzitten aan protocollen. Omdat Buurtzorg Nederland vertrouwen heeft in de professionele autonomie van de medewerkers krijgen de teams veel vrijheid.

“Het is zo bevredigend om alles in eigen hand te hebben en niet meer afhankelijk te zijn van leidinggevenden. We bepalen zelf onze koers en nemen zelf onze beslissingen.”

Coördinator Sjoerd Groen in VK Banen

De manager omzeilt

Managers zijn niet meer nodig om het werk te coördineren, want dit doen de teams zelf aan de hand van een handig softwareprogramma. Elk team heeft een laptop waarop ze zelf hun administratie bijhouden en hun roosters maken. Alle wijkverpleegkundigen kunnen in het dossier van de cliënt, waar ze ook eigen observaties toevoegen.

Daarnaast houden ze zelf hun uren en productiviteit bij. Deze informatie wordt vergeleken met alle zorgteams in Nederland zodat de teams kunnen zien hoe ze het doen in vergelijking met andere.

“De verpleegkundigen weten zelf het beste waarom zij een bepaalde klant meer zorg verlenen. Wij gaan ze daar niet op aanspreken. Je moet niet meer registreren dan nodig is.”

Jos de Blok in VK Banen

Zorg op een

De nadruk ligt op zorg in plaats van op administratie. Hierdoor kunnen teams veel sneller en flexibeler reageren op vragen om zorg. “Als een huisarts ons belt met een vraag om acute zorg te leveren, dan gaan we er meteen op af. De administratieve afhandeling komt daarna wel,” zegt Sjoerd Groen in VK Banen.

De teams zijn 24 uur per dag direct bereikbaar. Door lagere overheadkosten hebben ze de mogelijkheid om tijd in cliënten en problemen te steken: niet elke minuut hoeft winstgevend te zijn.

Initiator: Jos de Blok
Omdat: kleine zorgteams de vrijheid moeten hebben om patiënten een op een te helpen.
Inspiratiebron: zijn moeder
Resultaat: Efficiëntere en flexibelere zorg waar de verpleegkundigen weer tijd hebben voor hun werk.