Nieuwe Muziek in Zwolle

Aad van Nieuwkerk

Zwolse Theaters breken een lans

'Aan nieuwe muziek kleeft een hardnekkig label dat het moeilijk zou zijn. Of dat je er veel vanaf moet weten om ervan te kunnen genieten. Dat is niet zo! Het is maar een idee dat moderne muziek minder toegankelijk zou zijn dan de oude vertrouwde klanken. Aan dat idee willen we graag morrelen. De muziek van onze tijd is net zo spannend en waardevol als die uit de 17e en 18e eeuw.' Dat schrijven de Zwolse Theaters op hun website als inleiding op een serie van drie concerten met hedendaags repertoire. Méér concerten zou van ons ook best mogen hoor! Een mooie keuze. Het eerste concert (met pianist Ralph van Raat) is al geweest; in het tweede concert komt slagwerker Tatiana Koleva (niet zo lang geleden in Vrije Geluiden te zien) en in het derde concert treedt Componist des Vaderlands Mayke Nas aan met het Ragazze Quartet. Zondag 18 februari en zondag 11 maart. Als je in Zwolle woont (of er heen kan): grijp je kans.