filosoof in de bajes

wim brands ,

Hoe komt het dat onze gevangenissen zijn verworden tot Hogescholen voor de Criminaliteit? Over 'Filosoof in de bajes' van Rein Gerritsen.

meer tips van wim brands