Coro de Iddanoa Monteleone

Su mese 'e sas fadas

Coro de Iddanoa Monteleone

Su mese 'e sas fadas

Het Sardijnse mannenkoor Iddanoa Monteleone geeft twee bijzondere concerten in Nederland. Behalve traditionele volks- en kerkliederen, zingt het koor ook zelf gecomponeerde liederen. Hier hoort u 'Su mese 'e sas fadas'.