Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 12: Emancipatie homoseksuelen

Fragment OVT 21 maart 1999 uur 2 (40 min.)

Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 12: Emancipatie homoseksuelen

Fragment OVT 21 maart 1999 uur 2 (40 min.)

In 1911 wordt artikel 248bis van kracht in het Wetboek van Strafrecht. Het zogenaamde 'homoartikel' verbood meerderjarigen ontucht te plegen met minderjarigen van hetzelfde geslacht. Duizenden homoseksuelen, vooral mannen, werden vanwege deze wet opgepakt. Juristen en psychiaters probeerden hun homoseksuele medemens te 'genezen', soms met vergaande middelen als castratie. Het 'homoartikel' wordt pas in 1971 afgeschaft. Pas daarna kan de werkelijke emancipatie van homoseksuelen beginnen. 'Sodom's zaad bestreden'. Samenstelling: Marnix Koolhaas en Jacqueline Maris.