Het Frankrijk van de Tour

Het Frankrijk van de Tour

De Tour de France is veel meer dan een wielerevenement alleen. Elke zomer weer is het drie weken lang een grootscheepse sociale en culture gebeurtenis. De televisie en de radio berichten het meest over de sportieve ontwikkelingen in de etappes. Veel minder aandacht is er voor alles wat er zich buiten de koers afspeelt. In 'Het Frankrijk van de Tour' gaat het om die sferen, om de mensen langs de vele wegen, Fransen, maar ook Nederlanders.