Klinkende Munt

Klinkende Munt

Er is een hevige discussie gaande tussen bankiers enerzijds en de economen Arnoud Boot en Sweder van Wijnbergen anderzijds. Twistpunt is de kapitaalversterking van banken. Beide kampen verwijten elkaar geen benul te hebben. De Nederlandsche Bank kwam gisteren met drie economische toekomstscenario's. Op de positieve variant valt nog wel wat af te dingen. Tot slot vragen we ons af: zijn de Europese afspraken om dumping van werknemers te voorkomen. Is het gevaar hiermee afgewend? Te gast zijn Sandra Phlippen, hoofdredacteur van de Statistische Economische Berichten en Paul Jekkers, bestuurder van de BVPP.