De Bezeten Wereld, 11.05

De Bezeten Wereld, 11.05

Sinds 9/11 en Charlie Hebdo en sinds de talloze aanslagen elders is de wereld in de greep van het islamitisch gefundeerd terroristendom. Het lijkt zelfs alsof het jihadisme alle andere vormen van terrorisme doet vergeten. Toch bestaan er al op z’n minst vanaf de negentiende eeuw allerlei vormen van terreur, tegen de staat, tegen het publiek, of tegen wie of wat de vijand dan ook mag zijn. En dat terrorisme bleek zeer moeilijk te bestrijden, laat staan uit te roeien.Ons historisch panel bespreekt in de rubriek ‘De Bezeten Wereld’ de volgende stelling: Tegen terrorisme helpen geen kogels. Met historicus Wim Berkelaar en publiciste Tamarah Benima