Cornelis Schuyt

Camerata Trajectina

Cornelis Schuyt

Camerata Trajectina

Lieta, La Barca, Pavane en gaillairde uitgevoerd door Camerata Trajectina naar aanleiding van het festival in Leiden ‘Sleutels tot Schuyt’ vanaf 9 juni.