De Buitenbocht

typisch Amerikaans: Aaron Copland

De Buitenbocht

typisch Amerikaans: Aaron Copland

Aaron Copland, geboren in New York in 1900, en overleden in 1990, was een van de beroemdste Amerikaanse componisten uit de 20e eeuw. Hij was de zoon van emigranten uit Polen en Litouwen, en wordt beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van de zogeheten Amerikaanse Modernen - een groep componisten die vooral van theatermuziek hield.In de jaren '30 kreeg Copland belangstelling om het wilde westen, het platteland, en de natuur in het westen van de Verenigde Staten in muziek te vangen. Dat begon met een opdracht van CBS-radio, voor het stuk 'Prairie Journal' en in 1938 componeerde Copland het ballet 'Billy the Kid'. Een paar jaar later volgde 'Rodeo'. Alweer de liefde voor het cowboy-bestaan.Net zoals in dezelfde tijd Strawinsky de Russische folklore verwerkte in zíjn balletmuziek, probeerde Copland de 'typisch Amerikaanse' muziek, de Amerikaanse folklore, te verwerken in zijn theater- en balletmuziek. Het grote publiek vond het prachtig, maar de critici waren er minder over te spreken: hij maakt muziek die er alleen maar op uit is om het publiek te behagen, vond de een; en de ander waarschuwde dat Copland voor populair succes koos ten koste van artistieke kwaliteit. Maar Copland had daar een duidelijk antwoord op: 'Een componist die bang is om zijn artistieke integriteit kwijt te raken als hij iets maakt voor een groot publiek, die weet niet meer wat het woord 'kunst' betekent!'