2014-09-07, OVT 11.05 Sonttolregister

2014-09-07, OVT 11.05 Sonttolregister

We vergeten het vaak, maar Amsterdam en Nederland dankte zijn Gouden Eeuw aan de Oostzeehandel. Met die handel in graan en goederen werd de basis gelegd voor Hollands welvaren. In de zogenoemde Sonttolregisters is allerlei informatie te vinden over de soort bedrijvigheid en scheepvaart uit die tijd. Voor onderzoek naar de Sonttolregisters worden vrijwilligers gezocht. Jan Willem Veluwenkamp legt uit waarom.