2014-09-07, 10.25 Verkeer in het Romeinse Rijk

2014-09-07, 10.25 Verkeer in het Romeinse Rijk

Verkeersopstoppingen, files, en verkeersruzies. Ze waren er al in het Romeinse Rijk. Voor je het wist zat je achter een boerenkar met je snelle paard en wagen. Zo blijkt uit het boek ‘Romeins Verkeer. Weggebruik en verkeersdrukte in het Romeinse Rijk’ , geschreven door de oudheidkundige Cornelis van Tilburg. De auteur komt erover vertellen.