2014-12-14. OVT 10.10 CIA

2014-12-14. OVT 10.10 CIA

De verhoren waren zeer wreed. Wreder nog dan de wereld al wist. Zo blijkt uit het recente Amerikaanse senaatsrapport over de handel en wandel van de CIA. De dienst heeft het aanzien van de VS in de wereld geschaad, zo zei president Obama. Maar hoe zit het eigenlijk met de CIA? Ging de dienst al vaker de fout in? Bijvoorbeeld in tijd van de Koude Oorlog. Amerikanist Frans Verhagen over de pijnlijke historie van een dienst die vaak zijn gevaarlijke gang kon gaan.