Jaap Cohen: De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira

Jaap Cohen: De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira

Historicus Jaap Cohen is verbonden aan het NIOD, het Nederlands Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. Als promovendus deed hij onderzoek naar de geschiedenis van de Portugees-Joodse familie Jessurun d'Oliveira in Nederland, met bijzondere aandacht voor de zogenoemde 'Aktie Portugesia' tijdens de Tweede Wereldoorlog. De familie van schrijver, stenograaf en psycholoog Eli d’Oliveira (1886-1944) trachtte met eigentijdse wetenschappelijke theorieën aan te tonen dat Portugese Joden niet tot het Joodse 'ras' behoorden. Zijn proefschrift De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira is nu in boekvorm verschenen. Pieter van der Wielen spreekt met Jaap Cohen.