Nederland overweegt volgens Haagse bronnen opnieuw een militaire missie uit te zenden naar Afghanistan. Maar heeft dat nog wel zin in een land waar het westen al sinds 2001 actief is? Aanslagen volgen elkaar snel op. En de taliban? Die lijken weer aan macht te winnen.

‘Afghanistan is geen militair conflict’, zo stelt Afghanistandeskundige Bette Dam. ‘Onze fout als westen is dat we de taliban nooit hebben laten meedoen met besprekingen. Het enige dat wij voor elkaar hebben gekregen is een toename van het geweld’.

om tafel met de taliban

Defensiespecialist Peter Wijninga van het Haags Centrum voor Strategische Studie vindt ook dat Nederland eerder met de taliban om tafel had moeten gaan, maar ziet ook verbeteringen. ‘Ooit was er een centraal gezag, dat is al jarenlang verdwenen. Maar door het nationaliseren van het leger en de politie hebben wij dat toch weer versterkt’.

Ook met een nieuwe missie probeert men daarmee door te gaan. Tientallen commando’s moeten daar Afghaanse special forces gaan opleiden, vaak gevaarlijk werk.

Het enige dat wij voor elkaar kregen in Afghanistan is een toename van geweld - Bette Dam

geen leger zonder sterke overheid

Een nationaal leger en een nationale politie zijn mooi, maar die kunnen niet functioneren zonder een sterke overheid, zo meent Bette Dam. ‘Als een overheid corrupt en onbetrouwbaar is, kan je de politie ook niet vertrouwen. Het is een instrument van eigenbelang geworden voor de machthebbers.’

De keuze van het kabinet voor een nieuwe missie heeft meer met het bondgenootschap met Amerika te maken dan met Afghanistan zelf. ' Trump zit in hetzelfde gedachtegoed als zijn voorgangers. En het is voornamelijk de president van Afghanistan die dat graag wil, om zijn eigen positie veilig te stellen', zegt Dam.

Tip

Hoe John Langerak ondanks de bommen toch scholen inricht in Afghanistan.

Afghaanse president Ghani

Soldaten na een aanslag

en de toekomst?

Wijninga denkt zeker dat er kans is op verbetering. Overal in het land roept men om vrede en in elke regio worden weer nieuwe initiatieven opgezet. 'Met experts, diplomaten en vooral kennis van de Taliban kunnen we zeker verbeteringen teweegbrengen', zegt Dam. Maar of een nieuwe trainingsmissie daaraan bijdraagt moet nog blijken.

meer van Bureau Buitenland