De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO wordt door Hondurese activisten voor de rechter gedaagd. De bank was betrokken bij de bouw van een omstreden stuwdam in Honduras en zou nalatig zijn geweest bij het voorkomen van mensenrechtenschendingen en de moord op een lokale milieuactivist.

Voor de bouw van het stuwdamproject Agua Zarca verstrekte FMO een miljoenenlening aan de Hondurese dambouwer DESA. De stuwdam kwam op inheems grondgebied waar de lokale Lenca-indianen zich hevig verzetten tegen de plannen.

Het conflict leidde uiteindelijk tot de moord op Berta Cáceres, coördinator van de Hondurese Vereniging van Inheemse Organisaties COPINH.

Medeschuldig

FMO trok zich vorig jaar zomer terug uit het omstreden project. Een paar maanden later concludeerde een internationaal team van mensenrechtenadvocaten dat de Nederlandse ontwikkelingsbank medeschuldig is aan de moord op de activiste.

Een Hondurese delegatie, onder wie de dochter van de vermoorde Cáceres, is deze week met hulp van de organisatie Both Ends in Nederland om aandacht te vragen voor de aanstaande rechtszaak.

Zorgplicht

Advocate Channa Samkalden staat de Hondurese organisatie en de nabestaanden van Berta Cáceres bij en lichtte de aanklacht toe in Bureau Buitenland.

‘Als je een ander financieel in staat stelt om een project uit te voeren, dan heb je als bedrijf een zorgplicht om te zorgen dat het geld op een deugdelijke manier wordt ingezet. Zeker als je een ontwikkelingsbank bent met als missie bij te dragen aan de ontwikkeling van een land.’

De ontwikkelingsbank reageert schriftelijk op het nieuws dat er juridische stappen worden gezet. ‘FMO erkent het recht op een juridische procedure en vertrouwt erop dat de rechter bevestigt dat FMO te goeder trouw heeft gehandeld.’

De bank benadrukt dat zij bij al haar projecten gecommitteerd is aan het respecteren van mensenrechten en wijst erop dat ze opdracht gaf voor een onafhankelijke missie. Diens aanbevelingen om uit het project te stappen werden door de bank opgevolgd.

Volgens advocate Channa Samkalden legde de bank juist vroege signalen over mensenrechtenschendingen naast zich neer, onder meer waarschuwingen van de vermoorde Cáceres zelf. 'FMO heeft zeer naïef gehandeld, ze hebben waarschuwingen naast zich neergelegd', aldus de juriste. Zij wil in de komende weken de aanklacht indienen.

meer van Bureau Buitenland