Bureau Buitenland Zomer Express (5)

Mirjam de Bruijn

Opkomst van radicalisme, droogte en grote migratiestromen: onze gast Mirjam de Bruijn zag het allemaal van dichtbij gebeuren in West-Afrika.

Mirjam de Bruijn komt daar al sinds midden jaren tachtig. De antropoloog doet onderzoek naar hoe de lokale bevolking met crises omgaat, maar haar relatie met mensen in dit gebied gaat inmiddels veel verder. Ooit investeerde ze in de veestapel van haar geadopteerde Malinese ‘broer’ Amadou: met één koe. Inmiddels is ze de trotse eigenaar van zestig koeien.

over Mirjam de Bruijn

Mirjam de Bruijn (56) stopte even met haar studie antropologie om aan scheikunde te beginnen, omdat ze met iets concreets mensen wilde helpen. Uiteindelijk werd het toch weer volkenkunde. Sinds haar eerste onderzoek in 1987 in West-Afrika komt ze nog regelmatig in landen als Tsjaad, Mali en Nigeria. Ze spreekt zelf Fula, een van de meest gesproken talen in Afrika.

De Bruijn werkt tegenwoordig voor het African Studies Centre in Leiden en organiseert daarnaast nog voor haar organisatie Voice4Thought bijeenkomsten voor artiesten, journalisten en academici. Recent verscheen haar boek Biographies de la Radicalisation, des messages cachés du changement social.

terug naar Nigeria

Terwijl het debat over migratie voortraast worden in alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar hun vaderland. Brussel betaalt de regeringen er miljoenen voor. Maar wat gebeurt er na zo’n uitzetting? Bram Vermeulen reist voor De trek (2016) naar Nigeria, om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken die net zijn uitgezet uit Nederland. Gaan zij het redden in Lagos, de grootste stad van Afrika?

Bekijk de aflevering via de link hiernaast of hier.

meer van Bureau Buitenland