Kan Biden Europa en Amerika weer dichter bij elkaar brengen?