Hoe de bevrijders van Mosul zich opstellen als bezetters