Van rebel tot scholier: voormalig kindsoldaten in de CAR