Bureau Buitenland

30 juli 2014

Bureau Buitenland

30 juli 2014

Al 20 jaar wordt het oosten van de Democratische Republiek Congo geteisterd door een gewapend conflict dat inmiddels al aan 5 miljoen mensen het leven heeft gekost. Het land in centraal Afrika gaat gebukt onder de tientallen rebellengroepen die in de oostelijke provincies huishouden en waar seksueel geweld wordt ingezet als oorlogswapen. Na twee decennia lijkt de oorlog er inmiddels uitzichtloos. Maar hoe kan dat? Waarom is er na twee decennia nog steeds geen vrede? En wie of wat is hier voor verantwoordelijk? In deze zomerspecial proberen we de kluwen van het conflict in de Democratische Republiek Congo te ontwarren. Dat doen we met gasten Dirk-Jan Koch, Alphonse Muambi en Nadia Nsayi.