Tegenlicht

Arbeidsmigratie: probleem of oplossing

Migranten zullen - bij de huidige verdeling van arm en rijk - blijven komen, gewenst of niet. In toenemende mate wordt de urgentie gezien op andere wijze om te gaan met de stromen nieuwkomers die Europa zullen bereiken. Tegenlicht organiseert een debat over het steeds maar nijpender wordende migratieprobleem.

‘Hoe lossen wij het migratieprobleem op een voor ons plezierige manier op?’ ‘Is migratie wellicht het antwoord op onze vergrijzing? ’Moet Nederland migranten selecteren aan de poort?’ ‘Zijn internationale transitcentra buiten de Europese Unie de oplossing?’ Deze en andere vragen komen in het Tegenlicht-debat aan de orde.

De discussie volgt op het documentairedrieluik In afwachting van…, van Maarten Schmidt en Thomas Doebele (VPRO Dokwerk) over illegalen; economische vluchtelingen, gelukzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers. De geportretteerde illegalen verblijven in de Penitiaire Inrichting Tilburg. Daar zijn zij terechtgekomen na een aanhouding op straat of een bedrijfscontrole waarbij zij geen geldige papieren konden laten zien. Ongeveer de helft van hen wordt uiteindelijk op het vliegtuig terug naar huis gezet. Van de andere helft kan de identiteit niet worden vastgesteld. Zij worden na een korter of langer verblijf door de rechter op vrije voeten gesteld met de boodschap Nederland binnen 24 uur te verlaten. Maar de meeste illegalen gaan niet terug; hun familie is afhankelijk van het geld dat zij in Nederland verdienen, bovendien zou terugkeer enorm gezichtsverlies betekenen. En zo zwerven zij vaak jarenlang door Nederland, en raken niet zelden verzeild in de criminaliteit.

In het Tegenlicht-debat discussiëren A.van Kalmthout (docent vreemdelingen- en strafrecht KUB), A.Kraaijeveld (voorzitter FME werkgeversorganisatie metaalverwerkende industrie), P. Emmer (hoogleraar Immigratiegeschiedenis Universiteit Leiden) en T. Veenkamp (hoofd strategie Ministerie van Justitie) aan de hand van een aantal fragmenten uit In afwachting van… over mogelijke oplossingen voor een netelig probleem.

Presentatie: Elles de Bruin
Regie: Thomas Doebele, Maarten Schmidt
Research: Henneke Hagen, Hanneke Bouwsema
Productie: Nicoline Tania
Eindredactie: Hans Keller, Doke Romeijn, Frank Wiering