Abonneer je via Apple PodcastsStitcher of RSS

Haalt de binnenstad ons uit de wooncrisis?

We hebben te maken met een diepe wooncrisis. Want hoewel veel Nederlanders er met hun koophuizen warmpjes bij zitten, is het voor jongeren, starters en mensen met een modaal inkomen haast onmogelijk om een huis te vinden. Hoe gaat Francesco Veenstra, architect en vanaf 1 september Rijksbouwmeester dat veranderen? Veenstra zal straks de regering gevraagd en ongevraagd advies geven over het Nederlandse architectuurbeleid.

elke week een flinke dosis toekomst in je mail?