Tegenlicht

Blühende Landschaften

Een portret van de voormalige DDR en de Ossies hebben tien jaar nadat Helmut Kohl hen gouden bergen beloofde nog weinig reden tot juichen.

Twaalf jaar na de eenwording heeft Duitsland het moeilijk. Het samenleven in een verenigd Duitsland verloopt stroef, de sociaal-economische verschillen tussen oost en west blijven groot. De werkloosheid, vooral in 'het nieuwe land', blijft hoog. Geloof en hoop in de toekomst zijn nodig om mentale muren te slechten en een zelfbewust Duitsland op te bouwen.

bijlagen

De problemen van het Oosten waren tijdens de verkiezingscampagne een belangrijk thema, en alle partijen beloofden meer werk, verbetering van de infrastructuur, en (nog) meer investeringen in de voormalige DDR. Maar of de Ossies er daadwerkelijk op vooruit zullen gaan is de vraag, zelf geloven ze er in elk geval niet meer in. Er zijn de afgelopen jaren teveel en te vaak beloftes gedaan die niet waargemaakt konden worden.

Ruim een decennium geleden beloofde Kohl in een beroemde speech 'Blühende Landschaften' aan het voormalige Oosten, maar wat is daarvan nu te zien? En wat is er van de 'Aufbau Ost' ('de wederopbouw van het Oosten') van Gerhard Schröder terecht gekomen? Maker Sarah Vos speurde ernaar aan de Oostzeekust in Heiligendamm, het eerste ‘Ostseebad’ van Duitsland na de Wende. Gered van de verpaupering door de West-Duitse Fundusgruppe en nu bestemd voor de allerrijksten. En ze bezocht Wittenberge aan de Elbe waar men manmoedig vasthoudt aan het toekomstige succes van de nieuwe industriegebieden.

______________
Regie: Sarah Vos
Research: Henneke Hagen, Katja Geelhoed en Edmond Hofland
Productie: Mariska Schneider, Nicoline Tania, Anneke Uitendaal