Tegenlicht

Campus Vught, deel 1

Tegenlicht wordt kort na de start in november 2002, bewoner van Campus Vught. Vanaf dag 1 is duidelijk dat de AMA's de campus als gevangenis zien, het regime te streng vinden en in hun ideeen min of meer worden gesteund door het NIDOS, hun wettelijke voogd, met raad en daad aanwezig op het campusterrein.

Tot voor kort mochten alleenstaande minderjarige asielzoekers, de zogenaamde AMA's, eigenlijk altijd in Nederland blijven. Ook al werd hun asielaanvraag afgewezen. Ze leerden Nederlands, gingen naar Nederlandse scholen, woonden in Nederlandse gezinnen, kortom ze integreerden, en werden niet teruggestuurd. Dat moest veranderen, en dus werd verleden jaar besloten tot een nieuw initiatief: in Campus Vught worden minderjarige asielzoekers zonder kans op een verblijfsvergunning voortaan opgevangen.

In de besloten instelling krijgen ze een opleiding totdat ze oud genoeg zijn om terug gestuurd te mogen worden. Tegenlicht volgde het initiatief van dichtbij en registreerde de dilemma’s en frustraties van de medewerkers en de AMA’s. In deel 1 de eerste weken van de Campus, waarin direct duidelijk wordt dat de goedbedoelde plannen in de werkelijkheid anders blijken uit te pakken dan gedacht.

bijlage

Tegenlicht wordt kort na de start in november 2002, bewoner van Campus Vught. Vanaf dag 1 is duidelijk dat de AMA's de campus als gevangenis zien, het regime te streng vinden en in hun ideeen min of meer worden gesteund door het NIDOS, hun wettelijke voogd, met raad en daad aanwezig op het campusterrein.

Directeur 'head of campus' Jan van der Wijst zet alle zeilen bij, probeert het NIDOS meer op de COA-lijn te krijgen, en gaat in gesprek met de AMA's over hun ongenoegen. Zijn personeel kijkt met stijgende verbazing toe. Wat ettelijke emails hunnerzijds niet bereikten, krijgt een groepje stakende ama's voor elkaar: een minder strak regime. Maar een soepeler dagprogramma mag niet meer baten. Aan het eind van deel 1 voert het overgrote deel van de AMA's niets meer uit, heeft het personeel het nakijken, en wordt 'head of campus' Jan van der Wijst op non-actief gesteld. Het is tijd voor een krachtdadiger directeur.

Regie: Sarah Vos
Research: Hanneke Bouwsema
Productie: Mariska Schneider
Eindredactie: Hans Keller/Frank Wiering/Doke Romeijn