De Nieuwe Wereld

De Berg

Hoe zien degenen die zich bedreigd voelen door globalisering en massacultuur onze beschaving? In deze uitzending een kennismaking met de idealen van de "closed society".

Derde deel van het drieluik 'De Wankelende Reus', over de macht van de VS. 

Sinds 11 september 2001 weten we zeker dat de globalisering de wereld weliswaar één maakt, maar tegelijkertijd grote groepen mensen bedreigt en buitensluit. En die groepen stellen zich steeds agressiever op. Maar waarom voelen ze zich eigenlijk buitengesloten? Waarom verwelkomen ze de zegeningen van onze Westerse beschaving en groeiende welvaart niet?

Hoe zien degenen die zich bedreigd voelen door globalisering en massacultuur onze beschaving? En valt de kloof, die alsmaar groter lijkt te worden, nog te dichten? In deze uitzending, eerder uitgezonden in DNW in het kader van een reeks naar aanleiding van 11 september, een kennismaking met de idealen van de "closed society".

De idealen van de gesloten samenleving

We bezochten trainingskampen op de grens van Tsjetsjenië, in Vedeno, een heilige plaats in Tsjetsjenië. Deze trainingskampen zijn nog steeds in bezit van de muhajedeen, ondanks verwoede pogingen van de Russen om die kampen in te nemen, wat zelfs na 10 jaar strijd niet lukte. En Jos de Putter ging terug naar de Tsjetsjeense leider Khozh-Ahmed Noukhaev, die hij eerder portretteerde in de film The making of the empire. Noukhaev richtte de ‘Closed Society Foundation’ op. Een stichting die een maatschappijmodel propageert dat gebaseerd is op clanvorming, traditionale waarden en God. Een model dat haaks staat op de westerse globalisering en een open samenleving zoals Amerika die voorstaat.

bijlagen

Wat ontstaat is een heftige aanklacht tegen de effecten van de globalisering, tegen de banaliteit van de consumptiemaatschappij, tegen het individualisme en het ontbreken van verdieping en samenhang, tegen het imperialisme van het vrije, seculiere denken. Deze inleiding in het fundamentalisme wordt van commentaar en achtergrond voorzien door Manuel Castells (The Network Society, The Power of Indentity), Benjamin Barber (Jihad vs McWorld) en Karen Armstrong (The Battle for God).

Herhaling DNW januari 2002.

Samenstelling: George Brugmans
Regie/interviews: Bregtje van der Haak (New York/Barcelona), Marije Meerman (Boedapest/Kazakhstan) en Jos de Putter (Bakoe/Grozny/Boston)
Research: William de Bruijn en Olaf Oudheusden
Productie: Odette Toeset en Mariska Schneider
Eindredactie: George Brugmans en Frank Wiering