Tegenlicht

De uitverkorenen

Tegenlicht volgt de bedenkers, uitvoerders en inburgeraars van het Deltaplan Inburgering en registreerde van dichtbij de worsteling met de maakbaarheid van het Rotterdammerschap.

Vierde en laatste documentaire in de Tegenlicht-reeks 'Maakbaar Nederland'.

In de nieuwe politiek is inburgering het toverwoord geworden voor de succesvolle integratie van allochtone gemeenschappen. In Rotterdam was het verleden jaar Pim Fortuyn die met zijn pleidooi voor een striktere aanpak van de inburgering de gemeenteraadsverkiezingen won. Wethouder Sjaak van der Tak zette het gedachtegoed van Fortuyn na diens dood om in daden, en startte het Deltaplan Inburgering.

Het project is de belichaming van het geloof in de maakbaarheid: vrijblijvendheid voert niet langer de boventoon, maar een systeem van straffen en belonen moet nieuwkomers tot Nederlanders maken. Marije Meerman en Henneke Hagen volgden voor Tegenlicht de bedenkers, uitvoerders en inburgeraars van het Deltaplan en registreerde van dichtbij de worsteling met de maakbaarheid van het Rotterdammerschap.

bijlage

Het Deltaplan Inburgering in Rotterdam

Een jaar geleden werd Pim Fortuyn doodgeschoten. Op het hoogtepunt van zijn populariteit. Want als geen ander wist Fortuyn het ongenoegen van de grotestadbewoners te signaleren. Ongenoegen dat zich vooral leek te richten op het uitblijven van een goede integratie van nieuwkomers. De grote opmars van de Fortuyn begon met een verkiezingszege voor Leefbaar Rotterdam. Het optreden van Fortuyn leidde in Rotterdam onder andere tot een andere, meer strikte aanpak van de inburgering.

Het college van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD wil met het deltaplan een nieuw elan bewerkstelligen, want de balans en de sociale samenhang in de stad zijn zoek. Grote aantallen nieuwkomers moeten hun weg leren vinden in de stedelijke samenleving. Volgens Van der Tak moet daarbij, naast het leren van Nederlands, de vorming van waarden en normen meer centraal komen te staan.

Het ROC-Zadkine is een van de opleidingscentra in Rotterdam dat al jaren cursussen verzorgt voor de inburgeraars. Nieuwkomers die Turks, Arabisch of Papiaments spreken, krijgen de eerste vijf weken van de inburgeringcursus les in eigen taal. De nieuwkomers worden tijdens deze vijf weken wegwijs gemaakt in de loketten van de verzorgingsstaat. Hoe realistisch, en noodzakelijk, vinden zij meer inbreng van normen en waarden? En welke dan? En wat is de Nederlandse identiteit eigenlijk?

Regie: Marije Meerman
Research: Henneke Hagen
Productie: Mariska Schneider
Eindredactie: Hans Keller/Frank Wiering/Doke Romeijn