Übermensch (Tegenlicht)

Übermensch

Een gesprek met Lee Silver. Deze Amerikaanse geneticus voorspelt dat de biotechnologische revolutie die ruim twintig jaar geleden begon verregaande gevolgen zal hebben voor het menselijke ras. Silver betoogt dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om kunstmatig DNA bij mensen in te brengen.

Daarmee kunnen genetische ziektes worden voorkomen, maar ook kunnen bepaalde eigenschappen, zoals intelligentie, versterkt worden. Op termijn zal dit volgens Silver leiden tot een scheiding in het menselijke ras in 'gewone' en 'genetisch verrijkte' mensen.

Lee M. Silver (1952) is geneticus aan Princeton University. In zijn boek 'Remaking Eden: Cloning and Beyond' (1998) waagde hij zich al, praktisch als enige vakbroeder, aan voorspellingen over de genetische (r)evolutie in de 21ste eeuw. Aan de hand van fragmenten uit documentaires en films als 'Boys From Brazil' en 'Gattaca' (die hij ook gebruikt als hij college geeft), filosofeert hij over begrippen als 'eugenetica', 'klonen' en 'ubermensch'.

bijlagen

De genetische veredeling die hij in privé IVF-klinieken ziet beginnen, zal volgens Silver leiden tot het ontstaan van een nieuwe mensensoort: de genrich. Drijvende kracht achter de genetische veredeling is volgens Silver de wens van ouders een zo perfect mogelijk kind te krijgen. Maar als deze genetische veredeling tot splitsing van de menselijke soort leidt, welke tweedeling, toenemende ongelijkheid en morele horizonten doemen dan op?


Regie: Jos Wassink
Research: William de Bruijn/Ger Wieberdink
Eindredactie: Hans Keller/Doke Romeijn/Frank Wiering
Productie: Karin Spiegel