De documentaire schets een portret van binnenuit over de inzet en strijd van moslimextremisten, naar vrijheid zoekende jongeren, religieuze leiders, hervormers en martelaren.

Vorig jaar deelde de Amerikaanse president Bush Iran in bij de ‘As van het Kwaad’ omdat het land een broeinest zou zijn voor moslimfundamentalisten. Maar tegelijkertijd vindt volop diplomatiek overleg tussen beide landen plaats, onder meer over de kwestie Irak en de situatie in het Midden-Oosten.

Het moderne Iran is een land met twee gezichten; enerzijds hebben de aanhangers van de radicale Islam nog grote invloed en wordt het land geassocieerd met ideologische onderdrukking, maar met name de jonge generatie heeft de blik gericht op het Westen en kan zich steeds minder vinden in de religieuze revolutie van haar ouders.

De vele gezichten van het hedendaagse Iran

De Belgische filmmaker Thierry Michel verbleef enkele maanden in Iran en sprak met studenten, militairen in opleiding, moskeebezoekers en mensen op straat over het hedendaagse Iran. Hij zag dat er naast de nog immer sterke fundamentalistische krachten een samenleving ontstaat waarin jongeren strijden voor ontwikkeling, verandering en vrijheid.

De documentaire schets een portret van binnenuit over de inzet en strijd van moslimextremisten, naar vrijheid zoekende jongeren, religieuze leiders, hervormers en martelaren. Waarbij niemand kan voorspellen wat de uitkomst van de strijd voor vrijheid zal zijn, noch kan aangeven welke prijs daarvoor betaald zal moet worden.

Regie: Thierry Michel
Eindredactie: Hans Keller, Frank Wiering, Doke Romeijn