Tegenlicht

Wouter

Hij beloofde een miljoen kiezers terug te halen, en deed daar nog eens tweehonderdduizend stemmen bovenop. Onder leiding van Wouter Bos behaalde de PvdA, vorig jaar nog de meest verguisde partij van Nederland, een historische overwinning.

Het beeld dat de PvdA graag koestert is dat van een campagne die hals over kop uit de grond werd gestampt en van toevalligheden aan elkaar hing. In werkelijkheid werd over iedere stap koortsachtig nagedacht en bleek het uiteindelijk mogelijk alle verrassingen en toevalligheden mee te nemen in de opmars die onverbiddelijk tot de stembuszege moest leiden.

Absolute voorwaarde daarvoor was de professionaliteit van de lijsttrekker. Het deels vernieuwde campagneteam van de PvdA beschikte in de persoon van Wouter Bos eindelijk over een geboren stemmenmagneet. Bos had, na jarenlang functies in het internationale bedrijfsleven te hebben bekleed, een feilloos gevoel voor de nieuwste inzichten in verkoopstrategieën ontwikkeld.

bijlage

VPRO’s Tegenlicht verbleef vier maanden in de onmiddellijke nabijheid van de PvdA-leider en zijn campagneteam als ook in de omgeving van de informele kring van adviseurs die hij om zich heen had verzameld.
De camera volgt Wouter Bos achter de schermen vanaf het begin, wanneer hij zich voorzichtig, bijna timide, opwerpt om leiding te geven aan het noodzakelijk geachte vernieuwingsproces. Dat zou interne confrontatie betekenen, fundamentele herbezinning, een proces voor de lange termijn. Wanneer opeens vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven moet de nieuwe politiek leider ook nog eens de rijen sluiten, zelfverzekerdheid uitstralen en scoren op de korte termijn.

Zonder terughoudendheid maakt Wouter Bos de kijker deelgenoot van zijn inspanningen deze beide deels tegenstrijdige opdrachten in balans te houden. Openhartig vertelt hij over de tegen hem bestaande vooroordelen die hij eerst binnen de partij en vervolgens in het hele land moet overwinnen. Als tenslotte op de uitslagenavond het uur van de waarheid aanbreekt moet ook hij, zich verbijtend, zijn eerste tegenslag incasseren, wanneer het allerhoogste nét niet bereikbaar blijkt te zijn.

Regie: Rudi Boon, Kees Brouwer
Research: Hanneke Bouwsema, Marga Smit
Productie: Nicoline Tania, Anneke Uitendaal
Eindredactie: Doke Romeijn, Frank Wiering