Tegenlicht

De waterstofrevolutie deel II

In Tegenlicht een onderzoek in twee delen naar de haalbaarheid van water als nieuwe energiebron voor de mens.

De wereld draait op fossiele brandstoffen. Zonder olie geen transport en vervoer, geen grootschalige landbouw, geen consumptie-artikelen... Maar geologen denken dat de olievoorraad haar einde nadert, en binnen afzienbare tijd niet meer zal kunnen voldoen aan de alsmaar stijgende vraag naar energie. In de wetenschap, politiek en industrie gaan meer en meer stemmen op om serieus werk te gaan maken van het onderzoek naar nieuwe energiebronnen, en de ogen zijn daarbij steeds vaker gericht op waterstof. In Tegenlicht twee weken lang een onderzoek naar de haalbaarheid van water als nieuwe energiebron voor de mens.

bijlagen

De schone vrijheid

"Door gebruik te maken van de mogelijkheden van waterstof, de brandstofcel, elektriciteitsnetwerk en computernetwerken, krijgen de mensen zelf zeggenschap over de energievoorziening. Pas dan krijgt de opmerking 'Power to the People' letterlijk betekenis.", aldus Jeremy Rifkin, waterstofgoeroe.
"Het is een revolutie, groter dan de uitvinding van de computer of de verbrandingsmotor', aldus Byron McGormick van General Motors.

Waterstof kan gemaakt worden uit duurzame bronnen als wind, zon, waterkracht of geothermische energie. Dat is goed voor het milieu maar ook praktisch voor derdewereldlanden, die eveneens over deze bronnen beschikken. Door de energie van dit soort bronnen op te slaan in waterstof kunnen ook derdewereldlanden hun eigen brandstof maken. "Alleen op die manier kan de derde wereld zich ook daadwerkelijk ontwikkelen, want zolang de mensen in de derde wereld op zoek moeten naar koemest of brandhout om in hun energie behoefte te voorzien, zullen zij nooit zich nooit kunnen ontwikkelen.", aldus Rifkin. Rifkin ziet waterstof dan ook als een soort schone bevrijdingsbrandstof.

Ook de auto-industrie ziet waterstof als vrijheidsbrandstof. De autogigant General Motors wil rond 2010 beginnen met de massaproductie van auto's op waterstof. Het gaat om auto's waarin de verbrandingsmotor vervangen is door de combinatie van een brandstofcel en elektromotoren. Technologische doorbraken hebben ervoor gezorgd dat die cel nu ook op grote schaal inzetbaar wordt.

GM ontwikkelt op dit moment een revolutionair nieuw concept voor de auto. Door het gebruik van de brandstofcel wordt de waterstofauto namelijk een kleine elektriciteitscentrale, groot genoeg om twee of drie huishoudens van energie te voorzien. Daarmee wordt het mogelijk om decentraal energie op te wekken.

Volgens Jeremy Rifkin komt er een heel andere energievoorziening. Hij stelt zich een soort Energie WEB voor. Mogelijk zal er een wereldwijd energieweb ontstaan, vergelijkbaar met internet, waar dus niet alleen de westerse landen van kunnen profiteren maar ook de ontwikkelingslanden. Het lijkt erop dat waterstof de wereld zal bevrijden van het juk van de olie.

Regie: Rob van Hattum
Productie: Karin Spiegel/Madeleine Somer
Eindredactie: Roel van Broekhoven/Doke Romeijn/Frank Wiering