Tegenlicht

De wraak van Saddam

In Tegenlicht een schokkend relaas over een jaar lang ploeteren voor vrede en wederopbouw. Een geschiedenis van fouten en cultureel onbegrip bij de coalitie, tegenstand bij de Irakezen en wantrouwen bij iedereen.

Een jaar geleden begon de oorlog in Irak en werd het regime van Saddam Hoessein ten val gebracht.  Met de ontmaskering van Saddam’s dictatuur leek de internationale coalitie onder aanvoering van Amerika een onbetwiste overwinning te hebben binnen gehaald. Maar het werk begon toen pas. 

In Tegenlicht een schokkend relaas over een jaar lang ploeteren voor vrede en wederopbouw. Een geschiedenis van fouten en cultureel onbegrip bij de coalitie, tegenstand bij de Irakezen en wantrouwen bij iedereen.

Saddam Hoessein zit weliswaar goed opgeborgen, maar hij lijkt tegelijkertijd nog alom aanwezig. Niet in de laatste plaats omdat de Soennni - een bevolkingsgroep van vijf miljoen mensen in het centrum van het land – alle acties die gericht zijn tegen de Amerikanen fanatiek ondersteunen. In de tijd van Saddam Hoessein vormden de Soenni de ruggengraat van zijn land, zijn partij en zijn leger. In ruil voor hun loyaliteit ontvingen de Soenni allerlei gunsten en privileges. Verraad werd afgestraft met de dood.

bijlagen

Het stadje Falluja in de zogenaamde Soenni-driehoek, vormt het hart van de huidige Irakeze opstand. Falluja is van oudsher een bolwerk van religieuze extremisten en nu ook een toevluchtsoord geworden voor officieren, generaals, leden van Saddam’s gevreesde geheime dienst. Toen de coalitie vorig jaar april, ondanks waarschuwingen van stamhoofden in Falleju, besloot het stadje binnen te vallen, stuitte zij op geduchte tegenstand van de Saddam-aanhangers. Een heftige opstand tegen de Verenigde Staten brak uit.
De Saddam-getrouwen van Falluja genieten de bescherming van de Sunni, die niet alleen hun acties ondersteunen maar ook ‘verraad’ bestraffen met de dood. Iedereen die samenwerkt met de Amerikanen is zijn leven niet zeker.

Filmer Antonia Rados is de Sunni-driehoek ingedoken, een wereld met verwarrende codes. Zij observeert de dagelijkse omgang tussen de bewoners van dit gebied en de Amerikaanse strijdkrachten. De Amerikanen die dachten bevrijders te zijn, maar als bezetters worden gezien. In deze botsing van culturen ‘nieuwe stijl’ is het de vraag wie op wie kan rekenen. Wie zijn de vijanden? Wie bedriegt wie?

Regie: Antonia Rados
Eindredactie: Roel van Broekhoven/Hans Keller/Doke Romeijn