Tegenlicht

De zaak Milosevic

Rond de oorlog in het voormalig Joegoslavië speelt beeldvorming een belangrijke rol. Want klopt het beeld wat is ontstaan over de oorlog?

De aanklager van het Joegoslavië Tribunaal heeft in de zaak Milosevic, die nu ruim anderhalf jaar bezig is, ruim 250 getuigen opgeroepen. Ondanks dit grote aantal getuigen menen critici dat hoofdaanklager Carla del Ponte nog altijd geen zaak heeft. En rechter May zou haar veel te veel ruimte geven in de procesgang, aldus dezelfde critici. 

Na een grondige analyse van duizenden pagina’s transcript van het proces, komt De Putter tot de conclusie dat de aanklager met enige regelmaat getuigen manipuleert en vermeende misdadigers levenslange immuniteit geeft ‘in ruil voor’ belastende verklaringen tegen Milosevic. 

bijlagen

Kanttekeningen bij het proces, deel 2

Nadat eerst vruchteloos is geprobeerd met ‘kleine’ getuigen Milosevic’s betrokkenheid bij het bevel tot de wreedheden in Kosovo, Bosnië en Kroatië te bewijzen, heeft de aanklager dit voorjaar een nieuwe koers gekozen. De getuigen komen nu vooral uit de directe kringen rondom de voormalige president Milosevic.

In dit tweede deel wordt duidelijk dat de aanklager van het Tribunaal lijkt te beschikken over vergaande bevoegdheden als het gaat om het afnemen van getuigenverklaringen. Alles lijkt erop gericht en veel lijkt geoorloofd om Milosevic te veroordeeld te krijgen.

Deel twee laat zien dat Milosevic in staat is tijdens verhoren getuigen te ontmaskeren die door de aanklager zijn geprepareerd. Verder trekt een bonte stoet oorlogsmisdadigers en criminelen voorbij die meewerken aan de nieuwe koers van het Tribunaal, en in ruil voor hun getuigenis levenslange immuniteit en een nieuwe identiteit krijgen.

Maar niet elke getuige is gevoelig voor het aanbod van levenslange immuniteit. Kapitein Dragan wenst geen gebruik te maken van de beschermende maatregelen die door het Tribunaal worden aangeboden. Dragan stelt terecht wie het Tribunaal het recht geeft om oorlogsmisdadigers te beschermen tegen toekomstige vervolgingen