Tegenlicht

Liever leuk dan lastig

"Men is huiverig voor alles wat een beetje moeilijk is. Ook de universiteit is gaan delen in de entertainmentcultuur van het moment. Het moet aardig zijn, toegankelijk, onderhoudend en vooral leuk." Zo sprak de criticus-essayist Kees Fens onlangs in een interview bij gelegenheid van zijn eredoctoraat in de letteren aan de Universiteit van Amsterdam. "Het woord leuk," zei hij, "kan ik niet meer horen."

Het begrip (of liever: het woordje) leuk is inmiddels doorgedrongen tot in bijna alle regionen waar de gemiddelde mens normaal gesproken geregeld zou worden geacht zijn best te doen om - bijvoorbeeld - iets te begrijpen. Leuk is de merknaam van het oplosmiddel, dat elke belemmering (bijvoorbeeld gebrek aan kennis) als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. Wat moeilijk is, lijkt door het leuk te maken als bij toverslag lekker makkelijk te worden. Het leukheidsgehalte van de pers, de radio, de televisie, het onderwijs heeft een ongekend hoog promillage bereikt. Maar is de leuke werkelijkheid dezelfde als de echte werkelijkheid? Is er geen verschil meer tussen Mickey Mouse en een echte muis? Of heeft de dikke Van Dale gelijk, die bij het lemma leuk als voorbeeld noemt:'leuk water' = lauw sopje.
Over 'liever leuk dan lastig' gaat in Tegenlicht de gedachtewisseling tussen de essayisten H.J.A. Hofland, Rudy Kousbroek, Kees Fens en Bas Heijne.

Regie/research: Hans Keller
Productie: Mariska Schneider/Nicoline Tania
Eindredactie: Roel van Broekhoven/Hans Keller/Doke Romeijn