Tegenlicht

Tussen angst en overmoed

Met het schietincident in Irak nog vers in het geheugen gaat Tegenlicht op zoek naar het militaire denken over moed, lafheid, loyaliteit en groepsbinding, en ontdekt een interessante paradox: moderne conflicten vereisen een meer zelfstandig optreden van de militair ter plekke, terwijl eigen verantwoordelijkheid haaks staat op de militaire bevelsstructuur. Volgens ethicus Marcel Becker botst dat, en zal dat blijven botsen.

Tegenlicht filmde bij de training van de tweede ploeg militairen die klaargestoomd worden voor uitzending naar Irak. Hoe bereid je Nederlandse jongens voor op oorlogssituaties? Kan dat eigenlijk wel; zijn ze wel sneuvelbereid en dapper genoeg? Patrick Cammaert, militair adviseur van Kofi Annan bij de Verenigde Naties, denkt van wel. Als er tenminste aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Hij breekt een lans voor de Nederlandse soldaat.

bijlage

Want wat maakt dapper en hoe word je laf? En wie maakt eigenlijk uit wat lafheid is? Een aantal Nederlandse soldaten uit het verleden en het het heden passeert de revue. Zo ontving piloot Duyvestijn het vliegerkruis voor dapper optreden boven Servië. Beroepssoldaten Hermsen en Hoppenbrouwer werden echter veroordeeld voor het weigeren van een dienstbevel.