Tegenlicht

Vlucht uit de hemel

In 'Vlucht uit de hemel' blijkt dat de islamitische jongensinternaten eveneens een rol spelen bij aanslagen die regelmatig in dorpen op Java plaatsvinden. Aanslagen die de wereldpers niet bereiken omdat ze te 'klein' zijn.

Recente aanslagen zoals op een discotheek op Bali in oktober 2002 en nog recenter op het Marriot hotel in Jakarta in juli 2003, hebben de wereld doen schrikken. Indonesië stond toch bekend als het land van de eeuwige glimlach, met een gematigd islamitische gemeenschap? Maar door de aanslagen veranderde dat beeld ingrijpend en kreeg Indonesië een grimmig gezicht. Vooral omdat de daders gevonden werden in fundamentalistisch islamitische kringen die grotendeels worden gevormd op islamitische jongensinternaten. In Tegenlicht een portret van zo’n jongensinternaat op Centraal Java.

bijlage

Een moslimschool in Indonesië

Met de groeiende armoede in Indonesië verbreidt ook de islam zich meer en meer. Fundamentalistische organisaties vervullen in Indonesië een actieve en sociale rol. Eén van de terreinen waarop ze actief zijn is het opzetten van scholen. Alleen al op Centraal Java is het aantal moslimscholen de afgelopen vijftien jaar verdubbeld. Deze moslimscholen hebben omgekeerd weer een grote invloed op het politieke en sociale leven.

In 'Vlucht uit de hemel' blijkt dat de islamitische jongensinternaten eveneens een rol spelen bij aanslagen die regelmatig in dorpen op Java plaatsvinden. Aanslagen die de wereldpers niet bereiken omdat ze te 'klein' zijn.

Hoe komen jongeren op een moslimschool terecht, hoe worden jonge moslims opgeleid en met welke ideeën worden ze gevormd? Wat is de betekenis van de islam voor deze jongeren en welke invloed heeft de school op hun dagelijkse leven? Documentairemaker Leonard Retel volgt de 13-jarige Johan die door zijn ouders in een jongensinternaat wordt geplaatst. In de documentaire wordt van binnenuit getoond hoe de medeleerlingen en leerkrachten Johan het reilen en zeilen van het internaat proberen bij te brengen.

Regie: Leonard Retel
Productie: Mariska Schneider, Nicoline Tania
Eindredactie: Roel van Broekhoven/Doke Romeijn/Frank Wiering