Tegenlicht

Tot elkaar veroordeeld

'Tot elkaar veroordeeld' speelt zich af in extra beveiligde gevangenissen in Israël, die speciaal belast zijn met de bewaking van militante Palestijnen. De makers kregen voor het eerst en exclusief toegang tot Israël's zwaarbewaakte staatsgevangenissen. Alle spanningen die het Midden-Oosten conflict kenmerken komen in de film aan bod, maar dan extra uitvergroot door het strenge gevangenisregime. Het Midden-Oostenconflict in een notedop.

Op dit moment zitten er in het Midden-Oosten tussen de 7.000 en 8.000 Palestijnen gevangen op beschuldiging van terrorisme en misdaden tegen Israël's staatsveiligheid. De zwaarste overtreders worden vastgehouden in 24 Israëlische gevangenissen. Sommige van deze extremisten hebben meer dan twintig keer levenslang tegen zich horen eisen voor ernstige geweldsdelicten, waarmee ze dood en verderf hebben gezaaid in Israël. De niet zelden afschuwwekkende beelden van deze acties gaan regelmatig de wereld over.

De Israëlische bewakers worden constant heen en weer geslingerd tussen hun wens om de mensenrechten van de gevangenen te respecteren en de afkeer van de daden die werden begaan: moord op willekeurige Israëlische burgers. Zij zien de gevangenen als terroristen, terwijl de Palestijnse gedetineerden van hun kant zichzelf als vrijheidsstrijders zien. Zij zitten permanent opgescheept met hun eigen aartsvijanden, want ze beschouwen hun bewakers als bezetters van hun land. Ze weten echter ook dat verzet tegen hun eigen cipiers alleen maar leidt tot een strenger regime voor hen allemaal.

Beide partijen weten dat ze beïnvloed worden door gebeurtenissen van buitenaf, zoals invallen van Israëlische troepen in Palestijnse steden, zelfmoordaanslagen, en conflicten tussen de verschillende Palestijnse groeperingen. Maar de realiteit van het gevangenisleven dwingt hen om hun emoties opzij te zetten en te voorkomen dat ze de andere partij aanzetten tot het gebruik van geweld. Zo dansen gevangenen en bewakers voortdurend een geraffineerde tango van wederzijds respect en ingehouden emotie. Aan de hand van verhalen van specifieke individuen, zowel gevangenen als bewakers, wordt in deze film het leven binnen de gevangenismuren tot menselijke proporties teruggebracht.

'Tot elkaar veroordeeld' registreert hoe alle partijen dagelijks tot dialoog worden gedwongen. Een dialoog die elders totaal afwezig is. Daarmee wordt het Midden Oosten-conflict teruggebracht tot wat het in feite is: verhoudingen tussen mensen, hoe verstoord ook.