Tegenlicht

Gods agenda

Tegenlicht programmamakers Rudi Boon en Shu Chen Tan bekijken de invloed van conservatieve christenen in de Verenigde Staten op politiek en wetenschap. De religieuze inzichten van deze fundamentalistische gelovigen bepalen in toenemende mate de Amerikaanse agenda, niet alleen op binnenlands gebied, maar ook in de buitenlandse politiek.

Tegenlicht sprak met Richard Dawkins, de beroemde evolutie-bioloog uit Oxford, die de handschoen heeft opgenomen tegen dit verschijnsel. Dawkins: "Het wordt tijd dat mensen de moed hebben om als atheïsten uit de kast komen, net als de homo's in de jaren 70. Op dit moment leven we in een wereld waarin er een overdreven respect is voor religie en wel op zo'n manier dat religie volkomen immuun is geworden voor enige vorm van kritiek" In zijn onlangs verschenen boek "The God Delusion" vertelt Dawkins uitgebreid over het ongehoorde isolement waarin in de VS het atheïsme is gedreven.

Oud-senator en voormalig VN-ambassadeur John Danforth (Republikein, Missouri) heeft openlijk afstand genomen van ‘de overname van zijn partij’ door fundamentalistische christenen. Danforth is zelf een gelovig christen en beëdigd priester, maar hij meent dat zijn partij de afgelopen jaren gekaapt is door de fundamentalistische stroming binnen zijn partij. Danforth: "Als Gods woord jouw waarheid is, dan is er weinig ruimte voor compromissen. Als je er van overtuigd bent dat jouw poltieke agenda Gods wil is, dan is iedereen die jouw agenda ter discussie stelt een vijand van God"

Nu de Democraten een meerderheid hebben zowel in het Congres als in het Huis van Afgevaardigden, lijkt de invloed van het geloof op de politiek op het eerste gezicht af te nemen. Maar ook de democratische partij weet dat er zonder steun van de kerk geen meerderheid te halen is onder de Amerikaanse kiezer. Gods agenda zal daarom ook de komende jaren nog op tafel liggen in Washington.

Ook in de verre toekomst zal de invloed van het geloof groot blijven. Niet in de laatste plaats omdat steeds meer gelovige Amerikanen gebruik maken van het recht om hun kinderen zelf les te geven. Tegenlicht volgde dit verschijnsel van ‘Homeschooling’, en keek naar wat de kinderen onderwezen krijgen.

Verder sprak Tegenlicht met Kevin Phillips, oud-partijstrateeg van de Republikeinen onder Nixon en Reagan. Phillips was ooit de bedenker van de term 'moral majority', nu heeft hij een uitgebreide studie gemaakt van de invloed van religie op het electoraat in de VS. Volgens Phillips gelooft 45% van de Amerikanen in een letterlijke opvatting van de bijbel en gelooft 75% van de conservatieve christenen in het einde der tijden, waarbij Jezus terugkeert op aarde om de strijd aan te gaan met de anti-christ. Phillips: "Als bijna een derde van je electoraat letterlijk gelooft in het Armageddon en de eindstrijd met de antichrist dan komt de oorlog in Irak ineens in een heel ander daglicht te staan". Phillips meent dan ook dat het een misvatting is dat religie op haar retour is in de Westerse samenleving. "Het idee dat religie in een geciviliseerd land als Amerika op de terugtocht zou zijn, dat is een van de grootste vergissingen geweest van de afgelopen jaren."

Is de VS ons voorland, of is het tijd om net als Dawkins nu eens eindelijk uit de kast te komen?

Regie: Shu Chen Tan , Rudi Boon
Research: Carine Eijsbouts
Productie: Miriam Bos
Eindredactie: Doke Romeijn, Jos de Putter