Tegenlicht

Het ei van De Soto

Vorige week betoogde de Indiase topeconoom Prahalad dat het bedrijfsleven een sleutelrol kan vervullen in het bestrijden van armoede. Tegenlicht geeft het woord aan de Peruaanse econoom Hernando De Soto.

In zijn boek El Misterio del Capital (Het Mysterie van het Kapitaal) stelt De Soto dat de armen in de wereld veel meer bezitten dan we altijd aannemen. Maar omdat hun bezittingen niet officieel geregistreerd staan hebben ze nauwelijks toegang tot hypotheken en geldleningen met onderpand en daardoor worden bijvoorbeeld handel en goederentransport bemoeilijkt. De Soto pleit dan ook voor formalisering van het eigendom van de armen, zodat kapitaal gecreëerd kan worden.

bijlagen

Met zijn gedachtegoed heeft De Soto inmiddels een sterrenstatus bereikt in eigen land, maar ook internationaal wordt hij door zowel links als rechts geprezen om zijn economische theorie die als simpel uitgangspunt heeft dat "de armen niet het probleem zijn, maar de oplossing". Tegenlicht onderzoekt of De Soto's relatief simpele oplossing voor het armoedeprobleem in de praktijk ook echt werkt.

De aflevering 'Het ei van De Soto' werd eerder door De Nieuwe Wereld uitgezonden (22 oktober 2001).