Tegenlicht: Plaats des oordeels - Het nieuwe Midden-Oosten

In strijd met het ideaal

De documentaire van David Benchetrit is een genadeloos zelfonderzoek van de Israëlische samenleving aan de hand van getuigenissen van gewetensbezwaarde soldaten en burgers.

Hebben soldaten en burgers het recht te weten waarom en in wiens naam ze opgeroepen worden voor de strijd, om te doden en gedood te worden?

Achttien jaar oorlog in Libanon en twee intifada's (1987, 2000) verscheurden de Israëlische samenleving. Soldaten en officieren die weigerden deel te nemen aan Israëlische operaties in de bezette gebieden besloten het ware gezicht van de oorlog, de consequenties en implicaties, te onthullen. Zij stellen prangende vragen over de betekenis van de persoonlijke verantwoordelijkheid van elk individu, de ethische grenzen en het geweten.