Tegenlicht

IMAM: Made INHOLLAND

In deze tijd van toenemende anti-islam sentimenten zoeken jonge moslims in Nederland naar antwoorden op hun levensvragen. De pioniers van de Imamopleiding willen die antwoorden graag geven. In Tegenlicht een portret van de opleiding tot Imam-islamitisch geestelijk verzorger; een zoektocht naar de balans tussen geloof en samenleving.

Imams in Nederlandse moskeeën zijn meestal opgeleid in het land van herkomst. Om een betere integratie te bevorderen, wil de Nederlandse overheid dat imams en islamitisch geestelijk werkers in Nederland worden geschoold. Ook binnen de moslimgemeenschap is het besef gegroeid dat de moskee, als gebedshuis en ontmoetingsplaats, moet kunnen beschikken over imams met een degelijke kennis van de islamitische leer en traditie die tegelijkertijd weten hoe ze als leraar, raadsman en organisator met mensen en instellingen in Nederland moeten omgaan. Imams die reflecterend vanuit de eigen geloofsboodschap in staat zouden moeten zijn tot interpretatie van de islamitische theologie in deze westerse samenleving.

bijlagen

De Hogeschool INHOLLAND probeert, in samenwerking met de islamitische koepels van moskeeën, deze opleiding vorm te geven. Op dit moment zijn zo'n tien studenten bezig aan hun tweede jaar. Samen met docenten bestuderen zij de islamitische geloofsbronnen en de vertaling daarvan naar deze samenleving.

Tegenlicht volgt de lessen en trekt met enkele studenten op. Een van hen is Hashim, uit Den Haag, die het als zijn ideaal ziet om geestelijk verzorger in een gevangenis te worden. Hij heeft in zijn directe omgeving diverse leeftijdgenoten zien ontsporen en wil jonge mensen op het rechte pad helpen. De eerste student die zich inschreef aan de opleiding is Jim, nu drie jaar praktiserend moslim. Als westers opgevoede jongen, wil hij als pedagogisch werker een brug slaan tussen twee culturen. Maar het zijn niet alleen mannen, ook vrouwen zoals Zehra en Chaimaa voelen zich aangetrokken tot de opleiding. Zij willen zich verdiepen in de islamitische theologie, Arabisch leren en uiteindelijk misschien wel de politiek in.

De opleiding fungeert voor deze jonge moslims als veilige werkplaats, zodat ze met vallen en opstaan kunnen onderzoeken welke positie ze zullen gaan kiezen in de buitenwereld. Een buitenwereld die op het moment ronduit moslim-vijandig is. Als Mohammed, een van de studenten, zijn zorg uit over de zware kritiek die op de Islam te horen is en zegt dat hij bang is voor de gevolgen, besluit Zehra de discussie: We zijn verdoemd! Zij kan er daarna wel om lachen. Mohammed niet.

Regie: Eugene Paashuis
Research: Henneke Hagen
Produktie: Judith van den Berg
Eindredactie: Jos de Putter Doke Romeijn