Tegenlicht

Onze jongens

De krijgsmacht vraagt van zijn personeel discipline, opofferingsgezindheid en loyaliteit aan Nederland. Een land waar steeds meer mensen van verschillende achtergronden leven. Een land ook waar steeds indringender vragen gesteld worden over wie je bent, waar je thuis hoort en waarvoor je bereid bent je leven op het spel te zetten.

De documentaire geeft een beeld van de gedachten en gevoelens van een groeiende groep mensen binnen de Nederlandse samenleving die een samengestelde identiteit hebben.

De hoofdpersonen van de VPRO documentaire zijn Jairus, Claire, Jean Charles, Ergün en Mochtar, vijf jonge mensen met een zogeheten 'allochtone' achtergrond en uiteenlopende functies in de Nederlandse krijgsmacht. We zien hoe zij leven en werken, hoe zij souplesse en specifieke vaardigheden hebben ontwikkeld aan de hand van hun veelzijdige levenservaringen en hoe zij letterlijk en figuurlijk 'in de wereld' staan. Met de Nederlandse vlag op hun mouw genaaid, kijken zij vanuit diverse perspectieven naar de snel veranderende omgeving en schatten zij hun mogelijkheden in om zelf gelukkig te worden en een bijdrage te leveren aan het geluk van anderen.

bijlage

 

Naar aanleiding van het WRR-rapport 'Identificatie met Nederland', dat op 24 september uitkomt, maakte Tegenlicht deze uitzending over identiteit. Wat maakt ons tot wie we zijn? Hoe combineren we steeds complexere persoonlijke ervaringen tot een coherent zelfbeeld? Waar ligt dan onze loyaliteit en op welk moment?

De uitzending is een onafhankelijke, journalistieke productie, die in de voorbereidende fase in nauw overleg met de schrijvers van het WRR-rapport tot stand is gekomen. De uitzending verschijnt op DVD als bijlage bij het WRR-rapport. Doel van de samenwerking is om denkkracht en visuele kracht te bundelen om zo een breed publiek inzicht te bieden in een fascinerende nieuwe realiteit.

Regie: Bregtje van der Haak
Samenstelling: Marije Meerman
Research: Henneke Hagen