Tegenlicht

Terug naar Turkije

Steeds meer succesvolle, goed geïntegreerde Turkse Nederlanders verlaten ons land. Onder de middenstand wint de gedachte terrein dat Turkije sociaal en economisch een betere toekomst biedt.

Maar vooral academisch hoog opgeleide jongeren overwegen een vertrek naar Turkije. Waarom zouden wij het pensioengeld betalen voor de babyboomers die ons discrimineren en buitensluiten, zo vragen zij zich af.

Ruwweg zijn er twee stromingen binnen de goed opgeleide en goed geïntegreerde Turkse gemeenschap. De ene groep ziet vertrekken als een kans, een uitdaging, als een verbetering van de kwaliteit van het bestaan. De tweede stroming vindt het jammer en bedreigend voor de achterblijvers dat juist de intelligentsia en maatschappelijk geslaagde landgenoten wegtrekken.

Maar de trend is onmiskenbaar. En de oorzaken zijn duidelijk: de polarisatie en stigmatisering van allochtonen groeien in Nederland net zo hard als de economie en toekomstmogelijkheden in Turkije.

bijlagen

Ahmet Alinpinar is een succesvolle student vliegtuigtechniek die droomt van een land waar hij zich thuis voelt, waar hij zich niet constant hoeft te verantwoorden. Hanim Dõgan, econome met een goede baan in de mode-industrie, is het allochtonengedoe meer dan zat. En Mustafa Özcan, raadslid voor Groen Links in de gemeente Amersfoort, is moe. Hij weet niet meer wat hij nog meer kan doen om geaccepteerd te worden.

Tegenlicht volgt het drietal bij hun afweging tussen blijven of vertrekken, de verkenningen in Turkije en het afscheid van vrienden, collega's en familie in Nederland. De vastbeslotenheid en ondernemingslust van het gevarieerde gezelschap maken duidelijk hoe dynamisch het fenomeen migratie is. Het is een komen en gaan van land tot land, van mogelijkheid tot mogelijkheid. Maar vanuit Nederland vertrekken vooral de mensen met de meeste potentie. Voor hen heeft Nederland afgedaan als land van ongelimiteerde mogelijkheden. In Tegenlicht: de uittocht van de meest succesvolle nieuwe Nederlanders.

Regie: Karen de Bok
Samenstelling: Alexander Oey
Research: Henneke Hagen
Productie: Miriam Bos